נספח א׳

מתמטיקה ופיזיקה

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0011 חשבון אינפיניטסימלי 1 Infinitesimal Calculus 1 6 5-2-0 2018A-10:   סייג איתן שמעון
2018A-11:   ורניק   אלכסנדר
2018A-12:   ורניק   אלכסנדר
201-1-7011 אלגברה 1 Algebra 1 5 4-2-0 2018A-10:   שאול לירן
2018A-20:   אפרת   עידו
2018A-30:   לוין   מיכאל
2018A-11:   טלר ליבנה   אביב
2018A-12:   טלר ליבנה   אביב
2018A-13:   טל   יואב
2018A-14:   פורת   מרדכי
2018A-21:   פורת   מרדכי
2018A-22:   פורת   מרדכי
2018A-23:   טל   יואב
2018A-31:   טל   יואב
2018A-32:   טל   יואב
2018A-33:   טל   יואב
2018A-34:    
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2018A-10:   פיינגולד מריו
2018A-20:    
2018A-11:   צוק   עומר
2018A-12:   צוק   עומר
2018A-13:    
2018A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2018A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2018A-10:   ציטרין עדי
2018A-11:   יגאל   תומר
2018A-12:   יגאל   תומר
2018A-13:    
בימי א 18-20 מתקיים שיעור הכנה עם פרופ מיכאל גדלין.
points points 22
total points total points 22

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2018A-10:   יוסטמן ולרי
2018A-20:   רוט   משה
2018A-30:   גולד   דוריאן
2018A-40:   לרר ביתן   סטפני
2018A-50:   זיכר   רחל
2018A-60:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-70:   זיכר   רחל
2018A-80:   אברהם   וילי
2018A-90:   רוט   משה
2018A-100:   יוסטמן   ולרי
2018A-110:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-120:   לרר ביתן   סטפני
2018A-990:   אברהם   וילי
201-1-0021 חשבון אינפיניטסימלי 2 Infinitesimal Calculus 2 6 5-2-0 2018A-90:   ליידרמן ארקדי
2018A-91:   אברמוב   מישל
201111
201-1-7021 אלגברה 2 Algebra 2 5 4-2-0 2018A-90:   קיטרוסר דניאל
2018A-91:   אורי   בניה
20117011
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-20:   פיינגולד   מריו
2018B-30:   פיינגולד   מריו
2018B-40:   רחמילוב   דוד
2018B-50:    
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2018B-10:   גרוספלד איתן
2018B-20:   שופן   אלעד
2018B-11:   כהן   שניר
2018B-21:    
20311281, 20119821, 20311141, 20119631 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 19.5
total points total points 19.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0031 חשבון אינפיניטסימלי 3 Infinitesimal Calculus 3 6 5-2-0 2018A-10:   אנטובה איזנבוד אינה
2018A-11:   יחזקאלי   יונתן
20117021, 201121
201-1-0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות Ordinary Differential Equations 5 4-2-0 2018A-10:   ויניקוב ויקטור
2018A-11:   יחזקאלי   יונתן
20117021, 201121
201-1-8001 הסתברות Probability 5 4-2-0 2018A-10:   ידין אריאל
2018A-90:   ספיר   לובה
2018A-11:    
2018A-12:   פרל   עידן
2018A-99:   חייטין-חנקין   אלבינה
201121
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2018A-10:   מאיר יגאל
2018A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2018A-10:   דודסון אהרן
2018A-11:    
20312371, 20119821, 20119841, 20119541, 20119631, 20119681
points points 24
total points total points 24

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0091 מבוא לטופולוגיה Introduction to Topology 4 4-0-0 2017B-10:   אופנהיים יזהר 20117021, 201121
201-1-0231 אנליזת פורייה Fourier Analysis 4 4-0-0 2017B-10:   ידין אריאל 201121, 20117021
201-1-0251 תורת הפונקציות המרוכבות Theory of Functions of a Complex Variable 4 4-0-0 2017B-10:   פוליאקובסקי ארקדי 201121
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
2018B-11:   זגדון   יואב
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2018A-10:   יונג גז'גוז'
2018A-20:   יונג   גז'גוז'
2018B-10:   יונג   גז'גוז'
2018B-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
points points 22.5
total points total points 22.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-7031 מבנים אלגבריים Algebraic Structures 4.5 4-1-0 2018A-10:   קרנר דמיטרי
2018A-90:   גולקו   דניס
2018A-11:   פורת   מרדכי
2018A-99:   גולקו   דניס
20117021
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   קריצבסקי אולג
2018A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2018A-10:   כהן דורון
2018A-11:    
20313141
points points 13
total points total points 13

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2018B-10:   קריצבסקי אולג
2018B-11:   בנימין   אלעד
20312161
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2018A-10:   יונג גז'גוז'
2018A-20:   יונג   גז'גוז'
2018B-10:   יונג   גז'גוז'
2018B-20:   יונג   גז'גוז'
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
points points 6
total points total points 6