נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חומרים

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2018A-10:   שטראוס יוסף
2018A-20:   גלזנר   יאיר יעקב
2018A-30:   גולקו   דניס
2018A-40:   סולומון   יער
2018A-11:   חלאוי   חזי
2018A-12:   כהן   שיר
2018A-13:    
2018A-21:   פרל   עידן
2018A-22:   כהן   שיר
2018A-23:    
2018A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-32:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-33:   פרל   עידן
2018A-41:   חלאוי   חזי
2018A-42:   טל   יואב
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2018A-10:   ברנדנבורסקי מיכאל
2018A-20:   ויניקוב   ויקטור
2018A-30:   הירשברג   אילן
2018A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2018A-11:   חסנוב   אולג
2018A-12:   חסנוב   אולג
2018A-13:   אברמוב   מישל
2018A-21:   ויבורסקי   שי
2018A-22:   רפופורט   מרינה
2018A-23:   ולדימירסקי   אנה
2018A-31:   אברמוב   מישל
2018A-32:   חסנוב   אולג
2018A-33:   ולדימירסקי   אנה
2018A-41:   רפופורט   מרינה
2018A-42:   ולדימירסקי   אנה
2018A-43:   חסנוב   אולג
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2018A-10:   פיינגולד מריו
2018A-20:    
2018A-11:   צוק   עומר
2018A-12:   צוק   עומר
2018A-13:    
2018A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2018A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2018A-10:   ציטרין עדי
2018A-11:   יגאל   תומר
2018A-12:   יגאל   תומר
2018A-13:    
בימי א 18-20 מתקיים שיעור הכנה עם פרופ מיכאל גדלין.
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2018A-10:    
365-1-1021 תורת החומרים 1 Materials Science 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   גולן יובל
2018A-11:   פרידמן   אופיר חיים
2018A-12:   פרידמן   אופיר חיים
2018A-13:    
points points 25.5
total points total points 25.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2018A-10:   חסון אסף
2018A-20:   אופנהיים   יזהר
2018A-30:   קרנר   דמיטרי
2018A-11:   חסנוב   אולג
2018A-12:   ולדימירסקי   אנה
2018A-13:   חסנוב   אולג
2018A-21:   אברמוב   מישל
2018A-22:   חסנוב   אולג
2018A-23:    
2018A-31:   ולדימירסקי   אנה
2018A-32:   אברמוב   מישל
2018A-33:   אברמוב   מישל
20119811, 20119241, 20119641, 20119671
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2017B-10:   גולקו דניס
2017B-20:   מרקייביץ   דניאל וולף
2017B-30:   אופנהיים   יזהר
2017B-40:   סולומון   יער
2017B-11:   חסנוב   אולג
2017B-12:   חסנוב   אולג
2017B-13:   פורת   מרדכי
2017B-21:   רפופורט   מרינה
2017B-22:   ולדימירסקי   אנה
2017B-31:   רפופורט   מרינה
2017B-32:   אברמוב   מישל
2017B-33:   רפופורט   מרינה
2017B-42:   פורת   מרדכי
2017B-43:   ולדימירסקי   אנה
2017C-10:   גולקו   דניס
2017C-11:   ולדימירסקי   אנה
2017C-12:   ולדימירסקי   אנה
2017C-13:    
20119671, 20119641, 20119811
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-20:   פיינגולד   מריו
2018B-30:   פיינגולד   מריו
2018B-40:   רחמילוב   דוד
2018B-50:    
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2018B-10:   גרוספלד איתן
2018B-20:   שופן   אלעד
2018B-11:   כהן   שניר
2018B-21:    
20311281, 20119821, 20311141, 20119631 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
365-1-2011 תורת החומרים 2 Materials Science 2 3.5 3-1-0 2017B-10:   משי לואיזה
2017B-11:   טמפלמן   יעל
2017B-12:   טמפלמן   יעל
2017B-13:   טמפלמן   יעל
36511021
points points 22
total points total points 22

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2019A-10:    
2019A-11:    
20119681
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2018A-10:   ידין אריאל
2018A-20:   ידין   אריאל
2018A-30:   גולקו   דניס
2018A-40:   קיטרוסר   דניאל
2018A-11:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-12:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-13:   פרל   עידן
2018A-14:    
2018A-21:   חסנוב   אולג
2018A-22:   חסנוב   אולג
2018A-23:    
2018A-31:   ויבורסקי   שי
2018A-32:   ויבורסקי   שי
2018A-33:   חסנוב   אולג
2018A-34:    
2018A-41:   פרל   עידן
2018A-42:   פרל   עידן
2018A-43:    
20112371, 20119541, 20119681
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2018A-10:   מאיר יגאל
2018A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2018A-10:   דודסון אהרן
2018A-11:    
20312371, 20119821, 20119841, 20119541, 20119631, 20119681
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2018A-10:   מנזורולה עמנואל
2018A-20:   מנזורולה   עמנואל
2018A-11:   סיגלר   נורית
2018A-12:   סיגלר   נורית
2018A-21:   סיגלר   נורית
2018A-22:   סיגלר   נורית
365-1-2111 תרמודינמיקה 1 Thermodynamics 1 4 3-2-0 2018A-10:   שנק רוני
2018A-11:   מזרחי   ניצן
2018A-12:   מזרחי   ניצן
365-1-3111 תכונות מכניות של חומרים 1 Mechanical properties of materials 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   שנק רוני
2018A-11:   ארגמן   אורי
2018A-12:   ארגמן   אורי
2018A-13:   ארגמן   אורי
36511021
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית Tranining in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 2018A-0:     קורס ממוחשב במודל
points points 27
total points total points 27

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2018A-10:   יוסטמן ולרי
2018A-20:   רוט   משה
2018A-30:   גולד   דוריאן
2018A-40:   לרר ביתן   סטפני
2018A-50:   זיכר   רחל
2018A-60:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-70:   זיכר   רחל
2018A-80:   אברהם   וילי
2018A-90:   רוט   משה
2018A-100:   יוסטמן   ולרי
2018A-110:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-120:   לרר ביתן   סטפני
2018A-990:   אברהם   וילי
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מרדכי
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:   גולקו   דניס
2017A-31:   פורת   מרדכי
2017A-32:   פורת   מרדכי
2017A-33:   פורת   מרדכי
2017A-34:    
2017B-10:   קרנר   דמיטרי
2017B-11:   יחזקאלי   יונתן
2017B-12:   יחזקאלי   יונתן
2017B-13:   יחזקאלי   יונתן
20119821, 20119631, 20119541
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
2018B-11:   זגדון   יואב
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2018A-10:   ביטון יעקב
2018B-10:   ביטון   יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2018A-10:   יונג גז'גוז'
2018A-20:   יונג   גז'גוז'
2018B-10:   יונג   גז'גוז'
2018B-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2018B-10:    
2018B-11:    
20311141, 20311281, 20312371, 20312121
365-1-2121 תרמודינמיקה 2 Thermodynamics 2 4 3-2-0 2017B-10:   שנק רוני
2017B-11:   מזרחי   ניצן
2017B-12:   מזרחי   ניצן
36512111
365-1-2323 מעבדת חומרים 2 Materials Laboratory 2 1.5 0-0-3 2017B-10:   פרגה נחום
2017B-20:   פרגה   נחום
2017B-30:   פרגה   נחום
2017B-40:   כפרי   אלון
36512313
points points 25.5
total points total points 25.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   קריצבסקי אולג
2018A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2018A-10:   יונג גז'גוז'
2018A-20:   יונג   גז'גוז'
2018B-10:   יונג   גז'גוז'
2018B-20:   יונג   גז'גוז'
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2018A-10:   כהן דורון
2018A-11:    
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2018A-10:   בן-אברהם ש"י
2018A-20:   בן-אברהם   ש"י
20312381, 20313141
365-1-3011 מטלורגיה פיסיקלית 1 Physical Metallurgy 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   לאון אברהם
2018A-11:   לאון   אברהם
2018A-12:   לאון   אברהם
36512111, 36512121, 36511021, 36512011
365-1-3313 מעבדת חומרים 3 Materials Laboratory 3 1.5 0-0-3 2018A-110:   פרגה נחום
2018A-120:   פרגה   נחום
2018A-130:   פרגה   נחום
2018A-140:    
36512323
365-1-3842 מעבר חום וחומר Heat & Mass Transfer 3.5 3-1-0 2018A-10:   חיים מרדכי
2018A-11:   אוסטרובסקי   נטלי
2018A-12:   אוסטרובסקי   נטלי
20119171, 36512121
365-1-4441 דיפרקצית קרני איקס Crystallography and X-Ray Diffraction 3.5 3-1-0 2018A-10:   משי לואיזה
2018A-11:   יניב   גילי
2018A-12:    
36511021
points points 23
total points total points 23

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2018B-10:   קריצבסקי אולג
2018B-11:   בנימין   אלעד
20312161
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
365-1-3021 מטלורגיה פיסיקאלית 2 Physical Metallurgy 2 3.5 3-1-0 2017B-10:   אגיון אלי
2017B-11:   לאון   אברהם
2017B-12:   לאון   אברהם
36513011
365-1-3121 תכונות מכניות של חומרים 2 Mechanical properties of materials 2 3.5 3-1-0 2017B-10:   שנק רוני
2017B-11:   ארגמן   אורי
36513111
365-1-3323 מעבדת חומרים 4 Materials Laboratory 4 1.5 0-0-3 2017B-10:   פרגה נחום
2017B-20:   פרגה   נחום
2017B-30:   פרגה   נחום
2017B-40:    
36513313
365-1-3471 אפיון חומרים Materials Characterization 3.5 3-1-0 2017B-10:   גולן יובל
2017B-11:   פרידמן   אופיר חיים
2017B-12:   פרידמן   אופיר חיים
36511021, 36512011, 36514441
points points 16
total points total points 16

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   שכטר משה
2018A-11:   שפירא   דקל
20313141, 20312261
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2018A-10:   ביטון יעקב
2018B-10:   ביטון   יעקב
20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2018A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין
2018B-10:   מנסן   ישי
20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
365-1-2211 תהליכים 1 Materials Processing 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   פרגה נחום
2018A-11:   סטרומזה   עינת
2018A-12:   סטרומזה   עינת
36512111, 36512121
365-1-4013 מעבדת חומרים מתקדמת 5 Advanced Materials Laboratory 5 1.5 0-0-4 2018A-110:   וסרבלט אילה
2018A-120:   וסרבלט   אילה
2018A-130:   וסרבלט   אילה
36513323, 36513471, 36514441
365-1-4115 פרוייקט מחקרי פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 5 0-0-0 2018A-10:   אגיון אלי 20119241, 20119811, 20311281, 20411571, 29911121, 36511021, 20119821, 20119841, 20311623, 20312371, 36512011, 201171, 2011131, 20312121, 20312281, 36512111, 15315051, 20312381, 20312553, 20313141, 36512121, 20312161, 20312653, 20313241, 20313271, 36512211, 36513011, 36513111, 36513313, 20312291, 36513021, 36513121, 36513323, 36513471, 2031111
points points 18
total points total points 18

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2018B-10:   שכטר משה
2018B-11:   אסבן   אופק
20313111
365-1-4125 פרוייקט מחקרי 2 - פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 2 5 0-0-0 2017B-10:   אגיון אלי 20119811, 20311141, 20311281, 20411571, 36511021, 29911121, 20119841, 20311623, 20312371, 36512011, 201171, 2011131, 20312121, 20312281, 36512111, 15315051, 20312381, 20312553, 20313141, 36512121, 36512021, 20312161, 20312653, 20313241, 20313271, 36512211, 36513011, 36513111, 36513313, 20312291, 36513842, 36513021, 36513121, 36513323, 36513471, 20312292, 20313111, 20313163, 36514013, 36514441, 20119641, 2031111, 20319081, 20119631, 20119541
365-1-4141 התקני מוליכים למחצה semiconductor devices 3.5 3-1-0 2017B-10:   אשכנזי נורית
2017B-11:   זילברבוש   אוהד
36513141, 20312121, 20313111, 20312421
365-1-4153 מעבדה למוליכים למחצה Semiconducting Devices and Structure Properties - Laboratory 2 0-0-3 2017B-10:   בר - חנין נתנאל
2017B-20:   בר - חנין   נתנאל
points points 14
total points total points 14

Semester 9

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
total points total points 0