נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חומרים

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2017A-10:   און אורי
2017A-20:   ויניקוב   ויקטור
2017A-30:   שטראוס   יוסף
2017A-40:   סולומון   יער
2017A-50:   איידלשטין   נעה
2017A-11:   גפן   שירלי
2017A-12:   טל   יואב
2017A-13:   גפן   שירלי
2017A-21:   טל   יואב
2017A-22:   חלאוי   חזי
2017A-23:   אברמוב   מישל
2017A-31:   חלאוי   חזי
2017A-32:   אברמוב   מישל
2017A-33:   אברמוב   מישל
2017A-41:   מאיר   נדב
2017A-42:   מאיר   נדב
2017A-43:    
2017A-51:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-52:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9811 חדו"א להנדסת חשמל 1 Differential and Integral Calculus 1 for EE 5 4-2-0 2017A-40:   ליידרמן ארקדי
2017A-41:   רפופורט   מרינה
2017A-42:   רפופורט   מרינה
2017A-43:   רפופורט   מרינה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2017A-10:   גרוספלד איתן
2017A-11:   דהן   דניאל
2017A-12:   דהן   דניאל
ההרצאה תתקיים בין השעות 8.30-11.30
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2017A-10:   כהן דורון
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2017A-10:   קשת אורי
2017A-11:   יגאל   תומר
2017A-12:   יגאל   תומר
2017A-13:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2017A-10:    
365-1-1021 תורת החומרים 1 Materials Science 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   גולן יובל
2017A-11:   פרידמן   אופיר חיים
2017A-12:   פרידמן   אופיר חיים
points points 25.5
total points total points 25.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2017B-10:    
2017B-11:    
2017B-12:    
20119811, 20119241
201-1-9841 משוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Ordinary Differential Equations for EE 3.5 3-1-0 2016B-10:   צ'רניבסקי נינה
2016B-20:   צ'רניבסקי   נינה
2016B-30:   לרמן   אירינה
2016B-40:   גורן   אבי
2016B-11:   ביתן   דור
2016B-12:   ביתן   דור
2016B-13:   ביתן   דור
2016B-21:   וילקין   נילי
2016B-22:   וילקין   נילי
2016B-23:   ביתן   דור
2016B-31:   אברמוב   מישל
2016B-32:   אברמוב   מישל
2016B-33:   ביתן   דור
2016B-41:   אברמוב   מישל
2016B-42:   וילקין   נילי
2016B-43:   וילקין   נילי
2016C-10:   לרמן   אירינה
2016C-11:   רפופורט   מרינה
2016C-12:   רפופורט   מרינה
20119641, 20119241, 20119241, 20119241, 20119531, 20119641, 20119811, 20119811, 20119811, 20117011, 20112361, 20119811, 20119811, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-30:   פיינגולד   מריו
20311281
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2016B-10:   גרוספלד איתן
2016B-11:   כהן   שניר
20311281, 20119821, 20119821, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
365-1-2011 תורת החומרים 2 Materials Science 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   משי לואיזה
2016B-11:   טמפלמן   יעל
2016B-12:   טמפלמן   יעל
2016B-13:   טמפלמן   יעל
36511021
points points 20.5
total points total points 20.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0131 תורת ההסתברות 1 Probability Theory 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   שמוביץ' אלי
2017A-20:   שטראוס   יוסף
2017A-11:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-12:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-13:    
2017A-21:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-22:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-23:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-24:    
20119631, 20119541, 20119821, 20119821, 20112371, 20119821
201-1-9541 חדו"א של טורים והתמרות אינטגרליות לתלמידי פיסיקה Calculus of Series and Transforms for Physics Students 5 4-2-0 2016B-10:   פיינטוך אברהם
2016B-11:   ולדימירסקי   אנה
2016B-12:   ולדימירסקי   אנה
20119811, 20119241
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2017A-10:   מאיר יגאל
2017A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119821
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2017A-10:   מידן דגנית
2017A-11:   יגאל   תומר
20312371, 20119821, 20119821, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2017A-10:   מנזורולה עמנואל
2017A-20:   מנזורולה   עמנואל
2017A-11:   סיגלר   נורית
2017A-12:   סיגלר   נורית
2017A-21:   סיגלר   נורית
2017A-22:   סיגלר   נורית
365-1-2111 תרמודינמיקה 1 Thermodynamics 1 4 3-2-0 2017A-10:   שנק רוני
2017A-11:   מזרחי   ניצן
2017A-12:   מזרחי   ניצן
365-1-4441 דיפרקצית קרני איקס Crystallography and X-Ray Diffraction 3.5 3-1-0 2017A-10:   משי לואיזה
2017A-11:   יניב   גילי
2017A-12:   יניב   גילי
36511021
points points 28.5
total points total points 28.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2017A-10:   יוסטמן ולרי
2017A-20:   גרמן   רונית
2017A-30:   לרר ביתן   סטפני
2017A-40:   זיכר   רחל
2017A-50:   גרמן   רונית
2017A-60:   גרמן   רונית
2017A-70:   זיכר   רחל
2017A-80:   רוט   משה
2017A-90:   לרר ביתן   סטפני
2017A-100:   רוט   משה
2017A-110:   גולד   דוריאן
2017A-120:   דוידסון-שרתוק   מגי
2017A-130:   יוסטמן   ולרי
2017A-990:   אברהם   וילי
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מוטקה
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:    
2017A-31:   פורת   מוטקה
2017A-32:   פורת   מוטקה
2017A-33:   פורת   מוטקה
2017A-34:    
20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119631, 20119541
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
2016B-11:   שיראקוב   אברי
20312371, 20312281, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2016A-10:   ביטון יעקב
2016B-10:   ביטון   יעקב
קורס מקוון.
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
365-1-2121 תרמודינמיקה 2 Thermodynamics 2 4 3-2-0 2016B-10:   שנק רוני
2016B-11:   מזרחי   ניצן
2016B-12:   מזרחי   ניצן
36512111
365-1-2323 מעבדת חומרים 2 Materials Laboratory 2 1.5 0-0-3 2016B-10:   וסרבלט אילה
2016B-20:   וסרבלט   אילה
2016B-30:   וסרבלט   אילה
2016B-40:   וסרבלט   אילה
36512313
points points 21.5
371-1-1671 תכנות הנדסי א' Engineering Programming A 4 3-2-0 2017A-10:   סיקסיק ציון סרג'
2017A-11:    
2017A-12:    
או or
371-1-1681 תכנות להנדסת בנין Programing for Structural Engineering 4 3-2-0 2016B-10:   שקולניק אלכסנדר
2016B-20:   שקולניק   אלכסנדר
2016B-11:   פרידמן   אוריאל
2016B-12:   פרידמן   אוריאל
2016B-13:   פרידמן   אוריאל
2016B-21:   פרידמן   אוריאל
2016B-22:   פרידמן   אוריאל
total points total points 25.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   קריצבסקי אולג
2017A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811, 20119811, 20119631
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2017A-10:   כהן דורון
2017A-11:   ארואס   גבע
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2017A-10:   בן-אברהם ש"י
2017A-20:    
20312381, 20313141
365-1-3011 מטלורגיה פיסיקלית 1 Physical Metallurgy 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   אגיון אלי
2017A-11:   לאון   אברהם
2017A-12:   לאון   אברהם
36512111, 36512121, 36511021, 36512011
365-1-3111 תכונות מכניות של חומרים 1 Mechanical properties of materials 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   שנק רוני
2017A-11:   ארגמן   אורי
2017A-12:   ארגמן   אורי
36511021
365-1-3313 מעבדת חומרים 3 Materials Laboratory 3 1.5 0-0-3 2017A-110:   לוי אסף
2017A-120:   יונש   יבגני
2017A-130:   רצקר   ברק
2017A-140:   לאון   אברהם
36512323
365-1-3842 מעבר חום וחומר Heat & Mass Transfer 3.5 3-1-0 2017A-10:   חיים מרדכי
2017A-11:   אוסטרובסקי   נטלי
2017A-12:   אוסטרובסקי   נטלי
20119171, 36512121
points points 23
total points total points 23

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   קריצבסקי אולג
2016B-11:   דוידוביץ   דותן
20312161
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 1 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית
365-1-3021 מטלורגיה פיסיקאלית 2 Physical Metallurgy 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   אגיון אלי
2016B-11:   לאון   אברהם
2016B-12:   לאון   אברהם
36513011
365-1-3121 תכונות מכניות של חומרים 2 Mechanical properties of materials 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   שנק רוני
2016B-11:   ארגמן   אורי
36513111
365-1-3323 מעבדת חומרים 4 Materials Laboratory 4 1.5 0-0-3 2016B-10:   וסרבלט אילה
2016B-20:   וסרבלט   אילה
2016B-30:   וסרבלט   אילה
2016B-40:    
36513313
365-1-3471 אפיון חומרים Materials Characterization 3.5 3-1-0 2016B-10:   גולן יובל
2016B-11:   פרידמן   אופיר חיים
2016B-12:   פרידמן   אופיר חיים
36511021, 36512011, 36514441
points points 16
total points total points 16

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 2 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית 20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   שכטר משה
2017A-11:   שפירא   דקל
20313141, 20312261
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2017A-10:   ביטון יעקב 20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2017A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20313141, 20313141, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653
365-1-2211 תהליכים 1 Materials Processing 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   פרגה נחום
2017A-11:   סוקול   מקסים
2017A-12:   סוקול   מקסים
36512111, 36512121
365-1-4013 מעבדת חומרים מתקדמת 5 Advanced Materials Laboratory 5 2 0-0-4 2017A-110:   חיון שמואל
2017A-120:   חיון   שמואל
2017A-130:   חיון   שמואל
36513323
365-1-4115 פרוייקט מחקרי פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 5 0-0-0 2017A-10:   אגיון אלי 20119241, 20119811, 20311281, 20411571, 29911121, 36511021, 20119821, 20119841, 20311623, 20312371, 36512011, 201171, 2011131, 20312121, 20312281, 36512111, 15315051, 20312381, 20312553, 20313141, 36512121, 20312161, 20312653, 20313241, 20313271, 36512211, 36513011, 36513111, 36513313, 20312291, 36513021, 36513121, 36513323, 36513471, 2031111
points points 18.5
total points total points 18.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   שכטר משה
2016B-11:   כליאורין   יעקב
20313111
365-1-4125 פרוייקט מחקרי 2 - פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 2 5 0-0-0 2016B-10:   אגיון אלי 36514115, 20119811, 20311141, 20311281, 20411571, 36511021, 29911121, 20119841, 20311623, 20312371, 36512011, 201171, 2011131, 20312121, 20312281, 36512111, 15315051, 20312381, 20312553, 20313141, 36512121, 36512021, 20312161, 20312653, 20313241, 20313271, 36512211, 36513011, 36513111, 36513313, 20312291, 36513842, 36513021, 36513121, 36513323, 36513471, 20312292, 20313111, 20313163, 36514013, 36514441, 20119641, 2031111, 20319081, 20119631, 20119541
365-1-4141 התקני מוליכים למחצה semiconductor devices 3.5 3-1-0 2016B-10:   אשכנזי נורית
2016B-11:   זילברבוש   אוהד
36513141, 36515000, 20312121, 20313111, 20312421, 20312121, 20313111
365-1-4153 מעבדה למוליכים למחצה Semiconducting Devices and Structure Properties - Laboratory 2 0-0-3 2016B-10:   בר - חנין נתנאל
2016B-20:   בר - חנין   נתנאל
points points 14
total points total points 14

Semester 9

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
total points total points 0