נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חשמל ומחשבים

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2017A-10:   יוסטמן ולרי
2017A-20:   גרמן   רונית
2017A-30:   לרר ביתן   סטפני
2017A-40:   זיכר   רחל
2017A-50:   גרמן   רונית
2017A-60:   גרמן   רונית
2017A-70:   זיכר   רחל
2017A-80:   רוט   משה
2017A-90:   לרר ביתן   סטפני
2017A-100:   רוט   משה
2017A-110:   גולד   דוריאן
2017A-120:   דוידסון-שרתוק   מגי
2017A-130:   יוסטמן   ולרי
2017A-990:   אברהם   וילי
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2017A-10:   און אורי
2017A-20:   ויניקוב   ויקטור
2017A-30:   שטראוס   יוסף
2017A-40:   סולומון   יער
2017A-50:   איידלשטין   נעה
2017A-11:   גפן   שירלי
2017A-12:   טל   יואב
2017A-13:   גפן   שירלי
2017A-21:   טל   יואב
2017A-22:   חלאוי   חזי
2017A-23:   אברמוב   מישל
2017A-31:   חלאוי   חזי
2017A-32:   אברמוב   מישל
2017A-33:   אברמוב   מישל
2017A-41:   מאיר   נדב
2017A-42:   מאיר   נדב
2017A-43:    
2017A-51:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-52:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2017A-10:   בסר אמנון
2017A-20:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2017A-30:   אופנהיים   יזהר
2017A-40:   בסר   אמנון
2017A-11:   ולדימירסקי   אנה
2017A-12:   ולדימירסקי   אנה
2017A-13:   טל   יואב
2017A-21:   אורוביץ   יואב
2017A-22:   טל   יואב
2017A-23:   אברמוב   מישל
2017A-31:   ולדימירסקי   אנה
2017A-32:   ולדימירסקי   אנה
2017A-41:   ולדימירסקי   אנה
2017A-42:   אברמוב   מישל
2017A-43:   ולדימירסקי   אנה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2017A-10:   גרוספלד איתן
2017A-11:   דהן   דניאל
2017A-12:   דהן   דניאל
ההרצאה תתקיים בין השעות 8.30-11.30
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2017A-10:   כהן דורון
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2017A-10:   קשת אורי
2017A-11:   יגאל   תומר
2017A-12:   יגאל   תומר
2017A-13:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2017A-10:    
points points 24
total points total points 24

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2017B-10:    
2017B-11:    
20119671, 20119641
202-1-9011 תכנות ב - Cא Computer Programming A 4 3-2-0 2016A-10:   סיקסיק ציון סרג'
2016A-20:   סיקסיק   ציון סרג'
2016A-30:   סיקסיק   ציון סרג'
2016A-11:   זטולובסקי   דניאל
2016A-12:   זטולובסקי   דניאל
2016A-13:   שפר   אסי
2016A-21:   שפר   אסי
2016A-22:   גנאים   מוחמד
2016A-31:   יתאח   גל
2016A-32:   יתאח   גל
2016C-10:   סיקסיק   ציון סרג'
2016C-11:   קריף   אבישי
2016C-12:   בראונשטיין   דן
2016C-13:   בראונשטיין   דן
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-30:   פיינגולד   מריו
20311281
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2016B-10:   גרוספלד איתן
2016B-11:   כהן   שניר
20311281, 20119821, 20119821, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
361-1-1021 מבוא להנדסת חשמל Introduction to Electrical Engineering 5 4-2-0 2017A-10:   כהן יעקב שי-אל
2017A-11:   יפה   ירון
2017A-12:   יפה   ירון
361-1-2251 מבוא לשיטות חישוביות Introduction to Computational Methods 3.5 3-1-0 2016B-10:   שליוינסקי אמיר
2016B-20:   שליוינסקי   אמיר
2016B-11:   אפרים   עמית
2016B-12:   אפרים   עמית
2016B-13:   אפרים   עמית
2016B-21:   הלאי   ניר
2016B-22:   הלאי   ניר
2016B-23:   הלאי   ניר
20119841, 20119821
361-1-3231 מערכות ספרתיות להנדסת חשמל ומחשבים Digital Systems for Electrical and Computer Engineering 3.5 3-1-0 2016B-10:   שלום אילן
2016B-20:   שלום   אילן
2016B-11:   אהרון אקרם   אביחי
2016B-12:   אהרון אקרם   אביחי
2016B-13:   גטניו   שחר
2016B-21:   אהרון אקרם   אביחי
2016B-22:   גטניו   שחר
2016B-23:   גטניו   שחר
points points 29.5
total points total points 29.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0041 אנליזת פורייה להנדסת חשמל Fourier Analysis for Electrical Engineering 4.5 4-1-0 2017A-10:   מאירוביץ תם
2017A-20:   שמוביץ'   אלי
2017A-30:   שטראוס   יוסף
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   פנחס   אריאל
2017A-13:   פנחס   אריאל
2017A-21:   פנחס   אריאל
2017A-22:   פנחס   אריאל
2017A-23:    
2017A-31:   גולקו   דניס
2017A-32:   גולקו   דניס
2017A-33:   גולקו   דניס
2017A-34:    
20119821, 20119821, 20119641, 20119241, 20119241, 20119241, 20119641, 20119531, 20119641, 20119641, 20112371
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2017B-10:    
2017B-11:    
2017B-12:    
20119811, 20119241
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2017A-10:   ברנד דניאל
2017A-20:   ברנד   דניאל
2017A-30:   ברנד   דניאל
2017A-11:   ברק פלג   דינה
2017A-12:   ברק פלג   דינה
2017A-13:   ברק פלג   דינה
2017A-21:   אלימלך   דור
2017A-22:   אלימלך   דור
2017A-31:   אלימלך   דור
2017A-32:   אלימלך   דור
2017A-33:    
20119821
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2017A-10:   מאיר יגאל
2017A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119821
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2017A-10:   מידן דגנית
2017A-11:   יגאל   תומר
20312371, 20119821, 20119821, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631
361-1-3201 מבוא למחשבים Introduction to Computers 3.5 3-1-0 2017A-10:   שורץ משה
2017A-20:   שורץ   משה
2017A-90:   שלום   אילן
2017A-11:   אלישקו   אוהד
2017A-12:   אלישקו   אוהד
2017A-13:   אלישקו   אוהד
2017A-21:   אלישקו   אוהד
2017A-22:   אלישקו   אוהד
2017A-23:   אלישקו   אוהד
2017A-99:   רבוא   חנניה
20219011, 36113231
points points 24.5
total points total points 24.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מוטקה
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:    
2017A-31:   פורת   מוטקה
2017A-32:   פורת   מוטקה
2017A-33:   פורת   מוטקה
2017A-34:    
20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119631, 20119541
201-1-0101 משואות דיפרנציאליות חלקיות Partial Differential Equations 4.5 4-1-0 2017A-10:   רובינשטיין יצחק
2017A-20:   זלצמן   בוריס
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-12:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-13:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-21:   ולדימירסקי   אנה
2017A-22:   ולדימירסקי   אנה
2017A-23:    
2017A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-32:   ולדימירסקי   אנה
20119841, 20119821, 201121, 201161
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
2016B-11:   שיראקוב   אברי
20312371, 20312281, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2016A-10:   ביטון יעקב
2016B-10:   ביטון   יעקב
קורס מקוון.
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
361-1-2011 מבוא למערכות ליניאריות Introduction to Linear Systems 3.5 3-1-0 2016A-10:   דבורא רון
2016A-11:   זהבי   דניאל
2016A-12:    
2016B-10:   דבורא   רון
2016B-20:   דבורא   רון
2016B-30:    
2016B-11:   שלזינגר   ניר
2016B-12:   שלזינגר   ניר
2016B-13:   שלזינגר   ניר
2016B-21:   שלזינגר   ניר
2016B-22:   שלזינגר   ניר
2016B-23:    
2016B-31:    
2016C-10:   שלום   אילן
2016C-11:   שלזינגר   ניר
2016C-12:   שלזינגר   ניר
36111021, 20119841, 201141
361-1-2063 מעבדת מבוא בחשמל Introductory Electricity Laboratory 1.5 0-0-3 2017A-10:   אברמוב אלי
2017A-20:   פנחס   רועי
36111021 מעבדה 228
361-1-2171 מבוא להתקני מוליכים למחצה Introduction to Semiconductor Devices 4.5 4-1-0 2016B-10:   הבא שלמה
2016B-20:   הבא   שלמה
2016B-30:   הבא   שלמה
2016B-11:   ברנע   שירן
2016B-12:   ברנע   שירן
2016B-21:   ברנע   שירן
2016B-22:   ברנע   שירן
2016B-31:   ברנע   שירן
2016B-32:   ברנע   שירן
36111021, 50051013, 20312391
points points 28
total points total points 28

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   קריצבסקי אולג
2017A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811, 20119811, 20119631
361-1-1061 סדנה לכתיבה אקדמית Academic Writing workshop .5 1-0-0 2017A-10:   לינדה סיון
2017A-20:   לינדה   סיון
2017A-30:   לינדה   סיון
2017A-40:   לינדה   סיון
2017A-50:   לינדה   סיון
2017A-60:    
15315051
361-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 4 3-2-0 2017A-10:   פרנצוס יוסף
2017A-20:   פרנצוס   יוסף
2017A-30:   פרנצוס   יוסף
2017A-11:   גולדפלד   זיו
2017A-12:   גולדפלד   זיו
2017A-21:   שלזינגר   ניר
2017A-22:   שלזינגר   ניר
2017A-31:   בר   שחר
2017A-32:   בר   שחר
20119831, 201171, 20119641, 36112011
361-1-3093 מעבדה למעגלים אלקטרוניים Electronic Circuits Laboratory 2 0-0-4 2017A-10:   בויום ישראל
2017A-20:   בויום   ישראל
2017A-30:   בויום   ישראל
2017A-40:   בויום   ישראל
2017A-50:   שוורצמן   אילן
2017A-60:    
2017A-70:    
36112063
361-1-3321 מבוא לעבוד אותות Introduction to Signal Processing 4 3-2-0 2017A-10:   רפאלי בעז
2017A-20:   רפאלי   בעז
2017A-11:   קרוטמן   טל
2017A-12:   מדמוני   ליאור
2017A-21:   מורגנשטרן   חי
2017A-22:   מורגנשטרן   חי
36112011
361-1-3651 גלים ומערכות מפולגות Waves and Distributed Systems 3.5 3-1-0 2017A-10:   שליוינסקי אמיר
2017A-11:   פאלק   ערן
2017A-12:   פאלק   ערן
2017A-13:   פאלק   ערן
36113011
361-1-3661 מבוא למעגלים אלקטרוניים אנלוגיים Introduction to Analog Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2017A-10:   לוצאטו אריאל
2017A-11:   קירשנבוים   אור
2017A-12:   קירשנבוים   אור
2017A-13:   קירשנבוים   אור
2017A-14:   קירשנבוים   אור
2017A-15:   קירשנבוים   אור
2017A-16:   קירשנבוים   אור
36112063, 36112011, 36112171
points points 21
total points total points 21

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   קריצבסקי אולג
2016B-11:   דוידוביץ   דותן
20312161
361-1-3021 מבוא למעגלים אלקטרוניים סיפרתיים Introduction to Digital Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2017A-10:   בלנקי אלכסנדר
2017A-11:   גטניו   שחר
2017A-12:   גטניו   שחר
36112171
points points 7
total points total points 7

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 1 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2017A-10:   כהן דורון
2017A-11:   ארואס   גבע
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2017A-10:   בן-אברהם ש"י
2017A-20:    
20312381, 20313141
361-1-4013 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 4 0-0-0 2017A-10:    
2017A-20:    
2017A-30:    
2017A-40:    
2017A-50:    
15315051, 2011101, 36112171, 36112063, 36113011, 36113353, 20312391, 360111, 36111061, 36113061, 20219011, 36113201, 36112251, 36113711, 36113321, 36113021
points points 10
total points total points 10

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 2 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית 20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2017A-10:   ביטון יעקב 20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2017A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20313141, 20313141, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653
361-1-4023 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 5 0-0-0 2017A-10:    
2017A-20:    
2017A-30:    
2017A-40:    
2017A-50:    
36114013
points points 9.5
total points total points 9.5