נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חשמל ומחשבים

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2018A-10:   יוסטמן ולרי
2018A-20:   רוט   משה
2018A-30:   גולד   דוריאן
2018A-40:   לרר ביתן   סטפני
2018A-50:   זיכר   רחל
2018A-60:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-70:   זיכר   רחל
2018A-80:   אברהם   וילי
2018A-90:   רוט   משה
2018A-100:   יוסטמן   ולרי
2018A-110:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-120:   לרר ביתן   סטפני
2018A-990:   אברהם   וילי
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2018A-10:   שטראוס יוסף
2018A-20:   גלזנר   יאיר יעקב
2018A-30:   גולקו   דניס
2018A-40:   סולומון   יער
2018A-11:   חלאוי   חזי
2018A-12:   כהן   שיר
2018A-13:    
2018A-21:   פרל   עידן
2018A-22:   כהן   שיר
2018A-23:    
2018A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-32:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-33:   פרל   עידן
2018A-41:   חלאוי   חזי
2018A-42:   טל   יואב
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2018A-10:   ברנדנבורסקי מיכאל
2018A-20:   ויניקוב   ויקטור
2018A-30:   הירשברג   אילן
2018A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2018A-11:   חסנוב   אולג
2018A-12:   חסנוב   אולג
2018A-13:   אברמוב   מישל
2018A-21:   ויבורסקי   שי
2018A-22:   רפופורט   מרינה
2018A-23:   ולדימירסקי   אנה
2018A-31:   אברמוב   מישל
2018A-32:   חסנוב   אולג
2018A-33:   ולדימירסקי   אנה
2018A-41:   רפופורט   מרינה
2018A-42:   ולדימירסקי   אנה
2018A-43:   חסנוב   אולג
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2018A-10:   פיינגולד מריו
2018A-20:    
2018A-11:   צוק   עומר
2018A-12:   צוק   עומר
2018A-13:    
2018A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2018A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2018A-10:   ציטרין עדי
2018A-11:   יגאל   תומר
2018A-12:   יגאל   תומר
2018A-13:    
בימי א 18-20 מתקיים שיעור הכנה עם פרופ מיכאל גדלין.
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2018A-10:    
points points 24
total points total points 24

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2017B-10:   גולקו דניס
2017B-20:   מרקייביץ   דניאל וולף
2017B-30:   אופנהיים   יזהר
2017B-40:   סולומון   יער
2017B-11:   חסנוב   אולג
2017B-12:   חסנוב   אולג
2017B-13:   פורת   מרדכי
2017B-21:   רפופורט   מרינה
2017B-22:   ולדימירסקי   אנה
2017B-31:   רפופורט   מרינה
2017B-32:   אברמוב   מישל
2017B-33:   רפופורט   מרינה
2017B-42:   פורת   מרדכי
2017B-43:   ולדימירסקי   אנה
2017C-10:   גולקו   דניס
2017C-11:   ולדימירסקי   אנה
2017C-12:   ולדימירסקי   אנה
2017C-13:    
20119671, 20119641, 20119811
202-1-9011 תכנות ב - Cא Computer Programming A 4 3-2-0 2018B-10:    
2018B-20:    
2018B-30:    
2018B-11:    
2018B-12:    
2018B-13:    
2018B-21:    
2018B-22:    
2018B-31:    
2018B-32:    
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-20:   פיינגולד   מריו
2018B-30:   פיינגולד   מריו
2018B-40:   רחמילוב   דוד
2018B-50:    
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2018B-10:   גרוספלד איתן
2018B-20:   שופן   אלעד
2018B-11:   כהן   שניר
2018B-21:    
20311281, 20119821, 20311141, 20119631 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
361-1-1021 מבוא להנדסת חשמל Introduction to Electrical Engineering 5 4-2-0 2018A-10:   כהן יעקב שי-אל
2018A-11:   גורביץ'   אנדריי
2018A-12:   גורביץ'   אנדריי
2018B-10:   כהן   גיא
2018B-20:   כהן   גיא
2018B-11:    
2018B-12:    
2018B-13:    
2018B-21:    
2018B-22:    
2018B-23:    
36111081, 20119671
361-1-2251 מבוא לשיטות חישוביות Introduction to Computational Methods 3.5 3-1-0 2018B-10:    
2018B-20:    
2018B-11:    
2018B-12:    
2018B-13:    
2018B-21:    
2018B-22:    
2018B-23:    
36111021, 20119671
361-1-3231 מערכות ספרתיות להנדסת חשמל ומחשבים Digital Systems for Electrical and Computer Engineering 3.5 3-1-0 2018B-10:   שלום אילן
2018B-20:   שלום   אילן
2018B-11:    
2018B-12:    
2018B-13:    
2018B-21:    
2018B-22:    
2018B-23:    
points points 29.5
total points total points 29.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0041 אנליזת פורייה להנדסת חשמל Fourier Analysis for Electrical Engineering 4.5 4-1-0 2018A-10:   ויניקוב ויקטור
2018A-20:   שטראוס   יוסף
2018A-30:   סייג   איתן שמעון
2018A-11:   פנחס   אריאל
2018A-12:   פנחס   אריאל
2018A-13:   פנחס   אריאל
2018A-21:   דיקשטיין   יותם
2018A-22:   דיקשטיין   יותם
2018A-23:   דיקשטיין   יותם
2018A-31:   פנחס   אריאל
2018A-32:   דיקשטיין   יותם
2018A-33:    
20119821, 20119641, 20119241, 20119531, 20112371, 20119681
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2018A-10:   חסון אסף
2018A-20:   אופנהיים   יזהר
2018A-30:   קרנר   דמיטרי
2018A-11:   חסנוב   אולג
2018A-12:   ולדימירסקי   אנה
2018A-13:   חסנוב   אולג
2018A-21:   אברמוב   מישל
2018A-22:   חסנוב   אולג
2018A-23:    
2018A-31:   ולדימירסקי   אנה
2018A-32:   אברמוב   מישל
2018A-33:   אברמוב   מישל
20119811, 20119241, 20119641, 20119671
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2018A-10:   ידין אריאל
2018A-20:   ידין   אריאל
2018A-30:   גולקו   דניס
2018A-40:   קיטרוסר   דניאל
2018A-11:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-12:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-13:   פרל   עידן
2018A-14:    
2018A-21:   חסנוב   אולג
2018A-22:   חסנוב   אולג
2018A-23:    
2018A-31:   ויבורסקי   שי
2018A-32:   ויבורסקי   שי
2018A-33:   חסנוב   אולג
2018A-34:    
2018A-41:   פרל   עידן
2018A-42:   פרל   עידן
2018A-43:    
20112371, 20119541, 20119681
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2018A-10:   מאיר יגאל
2018A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2018A-10:   דודסון אהרן
2018A-11:    
20312371, 20119821, 20119841, 20119541, 20119631, 20119681
361-1-3201 מבוא למחשבים Introduction to Computers 3.5 3-1-0 2018A-10:   שורץ משה
2018A-20:   שורץ   משה
2018A-90:   שלום   אילן
2018A-11:   אלגריסי   נוה
2018A-12:   אלגריסי   נוה
2018A-13:   אלגריסי   נוה
2018A-21:   רטנר   גל
2018A-22:   רטנר   גל
2018A-23:   רטנר   גל
2018A-99:   רבוא   חנניה
20219011, 36113231
points points 24.5
total points total points 24.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מרדכי
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:   גולקו   דניס
2017A-31:   פורת   מרדכי
2017A-32:   פורת   מרדכי
2017A-33:   פורת   מרדכי
2017A-34:    
2017B-10:   קרנר   דמיטרי
2017B-11:   יחזקאלי   יונתן
2017B-12:   יחזקאלי   יונתן
2017B-13:   יחזקאלי   יונתן
20119821, 20119631, 20119541
201-1-0101 משואות דיפרנציאליות חלקיות להנדסת חשמל Partial Differential Equations for EE 2.5 2-1-0 2019A-10:    
2019A-11:    
201121, 201161, 20119631, 201141
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
2018B-11:   זגדון   יואב
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2018A-10:   ביטון יעקב
2018B-10:   ביטון   יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2018A-10:   יונג גז'גוז'
2018A-20:   יונג   גז'גוז'
2018B-10:   יונג   גז'גוז'
2018B-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
361-1-2011 מבוא למערכות ליניאריות Introduction to Linear Systems 3.5 3-1-0 2018A-10:   דבורא רון
2018A-11:   ליבנה   אסף יוסף
2018A-12:   ליבנה   אסף יוסף
2018B-10:   שלום   אילן
2018B-20:   שלום   אילן
2018B-11:    
2018B-12:    
2018B-13:    
2018B-21:    
2018B-22:    
2018B-23:    
36111021, 20119841, 201141
361-1-2063 מעבדת מבוא בחשמל Introductory Electricity Laboratory 1.5 0-0-3 2018A-10:   בויום ישראל
2018A-20:   בויום   ישראל
2018B-10:    
2018B-20:    
2018B-30:    
2018B-40:    
2018B-50:    
2018B-60:    
36111021 לומדים במעבדה 222
361-1-2171 מבוא להתקני מוליכים למחצה Introduction to Semiconductor Devices 4.5 4-1-0 2018A-10:   שלו גיל
2018A-11:   ברנע   שירן
2018A-12:   ברנע   שירן
2018B-10:   הבא   שלמה
2018B-20:   הבא   שלמה
2018B-30:   הבא   שלמה
2018B-11:    
2018B-12:    
2018B-21:    
2018B-22:    
2018B-31:    
2018B-32:    
36111021, 50051013, 20312391
points points 26
total points total points 26

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   קריצבסקי אולג
2018A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
361-1-1061 סדנה לכתיבה אקדמית Academic Writing workshop .5 1-0-0 2018A-10:   לינדה סיון
2018A-20:   לינדה   סיון
2018A-30:   לינדה   סיון
2018A-40:   לינדה   סיון
2018A-50:   לינדה   סיון
2018A-60:   לינדה   סיון
15315051
361-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 4 3-2-0 2018A-10:   פרנצוס יוסף
2018A-20:   פרנצוס   יוסף
2018A-11:   אהרוני   זיו
2018A-12:   אהרוני   זיו
2018A-13:   גרוטס   סיון
2018A-21:   אלימלך   דור
2018A-22:   אלימלך   דור
2018A-23:   גרוטס   סיון
2018A-24:    
2018B-10:    
2018B-11:    
2018B-12:    
20119831, 201171, 20119641, 36112011
361-1-3093 מעבדה למעגלים אלקטרוניים Electronic Circuits Laboratory 2 0-0-4 2018A-10:   בויום ישראל
2018A-20:   בויום   ישראל
2018A-30:   בויום   ישראל
2018A-40:   בויום   ישראל
2018A-50:   בויום   ישראל
2018A-60:   בויום   ישראל
2018A-70:   בויום   ישראל
36112063
361-1-3321 מבוא לעבוד אותות Introduction to Signal Processing 4 3-2-0 2018A-10:   רפאלי בעז
2018A-20:   רפאלי   בעז
2018A-11:   מדמוני   ליאור
2018A-12:   מדמוני   ליאור
2018A-13:   קרוטמן הרואה   טל
2018A-21:   קרוטמן הרואה   טל
2018A-22:   יפה   ירון
2018A-23:   יפה   ירון
36112011
361-1-3651 גלים ומערכות מפולגות Waves and Distributed Systems 3.5 3-1-0 2018A-10:   שליוינסקי אמיר
2018A-11:   פיירשטיין   חן
2018A-12:   פיירשטיין   חן
2018A-13:   פיירשטיין   חן
36113011
361-1-3661 מבוא למעגלים אלקטרוניים אנלוגיים Introduction to Analog Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2018A-10:   לוצאטו אריאל
2018A-11:   קירשנבוים   אור
2018A-12:   קירשנבוים   אור
2018A-13:   קירשנבוים   אור
2018A-14:   קירשנבוים   אור
2018A-15:   קירשנבוים   אור
2018A-16:   קירשנבוים   אור
36112063, 36112011, 36112171
points points 21
total points total points 21

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2018B-10:   קריצבסקי אולג
2018B-11:   בנימין   אלעד
20312161
361-1-3021 מבוא למעגלים אלקטרוניים סיפרתיים Introduction to Digital Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2018A-10:   בלנקי אלכסנדר
2018A-11:   מינדל   אלכסנדר
2018A-12:   מינדל   אלכסנדר
2018B-10:   בלנקי   אלכסנדר
2018B-20:   בלנקי   אלכסנדר
2018B-11:    
2018B-12:    
2018B-13:    
2018B-21:    
2018B-22:    
2018B-23:    
36112171
points points 7
total points total points 7

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2018A-10:   כהן דורון
2018A-11:    
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2018A-10:   בן-אברהם ש"י
2018A-20:   בן-אברהם   ש"י
20312381, 20313141
361-1-4013 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 4 0-0-0 2018A-10:   ארנון שלומי 15315051, 2011101, 36112171, 36112063, 36113011, 36113353, 20312391, 360111, 36111061, 36113061, 20219011, 36113201, 36112251, 36113711, 36113321, 36113021
points points 10
total points total points 10

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2018A-10:   ביטון יעקב
2018B-10:   ביטון   יעקב
20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2018A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין
2018B-10:   מנסן   ישי
20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
361-1-4023 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 5 0-0-0 2018A-10:    
2018B-10:   ארנון   שלומי
36114013
points points 9.5
total points total points 9.5