נספח א׳

מגמת פיזיקה ומחשבים

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0201 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות Introduction to Logic and Set Theory 5 4-2-0 2017A-10:   קוג'מן מנחם
2017A-20:   קמנסקי   משה
2017A-30:   שקופ   אהובה
2017A-40:   מייזל   יונה
2017A-80:    
2017A-11:   ורניק   אלכסנדר
2017A-12:   ורניק   אלכסנדר
2017A-13:    
2017A-21:   שמרת   עמית
2017A-22:   גוריון   אמיר
2017A-23:   מרמלשטיין   עומר
2017A-31:   מרמלשטיין   עומר
2017A-32:   שמרת   עמית
2017A-33:   גוריון   אמיר
2017A-34:   שמרת   עמית
2017A-41:   שמרת   עמית
2017A-42:   גוריון   אמיר
2017A-43:   שמרת   עמית
2017A-44:    
2017A-81:    
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2017A-10:   און אורי
2017A-20:   ויניקוב   ויקטור
2017A-30:   שטראוס   יוסף
2017A-40:   סולומון   יער
2017A-50:   איידלשטין   נעה
2017A-11:   גפן   שירלי
2017A-12:   טל   יואב
2017A-13:   גפן   שירלי
2017A-21:   טל   יואב
2017A-22:   חלאוי   חזי
2017A-23:   אברמוב   מישל
2017A-31:   חלאוי   חזי
2017A-32:   אברמוב   מישל
2017A-33:   אברמוב   מישל
2017A-41:   מאיר   נדב
2017A-42:   מאיר   נדב
2017A-43:    
2017A-51:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-52:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9811 חדו"א להנדסת חשמל 1 Differential and Integral Calculus 1 for EE 5 4-2-0 2017A-40:   ליידרמן ארקדי
2017A-41:   רפופורט   מרינה
2017A-42:   רפופורט   מרינה
2017A-43:   רפופורט   מרינה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2017A-10:   גרוספלד איתן
2017A-11:   דהן   דניאל
2017A-12:   דהן   דניאל
ההרצאה תתקיים בין השעות 8.30-11.30
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2017A-10:   כהן דורון
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2017A-10:   קשת אורי
2017A-11:   יגאל   תומר
2017A-12:   יגאל   תומר
2017A-13:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2017A-10:    
points points 27
total points total points 27

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2017A-10:   יוסטמן ולרי
2017A-20:   גרמן   רונית
2017A-30:   לרר ביתן   סטפני
2017A-40:   זיכר   רחל
2017A-50:   גרמן   רונית
2017A-60:   גרמן   רונית
2017A-70:   זיכר   רחל
2017A-80:   רוט   משה
2017A-90:   לרר ביתן   סטפני
2017A-100:   רוט   משה
2017A-110:   גולד   דוריאן
2017A-120:   דוידסון-שרתוק   מגי
2017A-130:   יוסטמן   ולרי
2017A-990:   אברהם   וילי
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2017B-10:    
2017B-11:    
2017B-12:    
20119811, 20119241
201-1-9841 משוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Ordinary Differential Equations for EE 3.5 3-1-0 2016B-10:   צ'רניבסקי נינה
2016B-20:   צ'רניבסקי   נינה
2016B-30:   לרמן   אירינה
2016B-40:   גורן   אבי
2016B-11:   ביתן   דור
2016B-12:   ביתן   דור
2016B-13:   ביתן   דור
2016B-21:   וילקין   נילי
2016B-22:   וילקין   נילי
2016B-23:   ביתן   דור
2016B-31:   אברמוב   מישל
2016B-32:   אברמוב   מישל
2016B-33:   ביתן   דור
2016B-41:   אברמוב   מישל
2016B-42:   וילקין   נילי
2016B-43:   וילקין   נילי
2016C-10:   לרמן   אירינה
2016C-11:   רפופורט   מרינה
2016C-12:   רפופורט   מרינה
20119641, 20119241, 20119241, 20119241, 20119531, 20119641, 20119811, 20119811, 20119811, 20117011, 20112361, 20119811, 20119811, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-30:   פיינגולד   מריו
20311281
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2016B-10:   גרוספלד איתן
2016B-11:   כהן   שניר
20311281, 20119821, 20119821, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 19
total points total points 19

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0131 תורת ההסתברות 1 Probability Theory 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   שמוביץ' אלי
2017A-20:   שטראוס   יוסף
2017A-11:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-12:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-13:    
2017A-21:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-22:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-23:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-24:    
20119631, 20119541, 20119821, 20119821, 20112371, 20119821
201-1-9541 חדו"א של טורים והתמרות אינטגרליות לתלמידי פיסיקה Calculus of Series and Transforms for Physics Students 5 4-2-0 2016B-10:   פיינטוך אברהם
2016B-11:   ולדימירסקי   אנה
2016B-12:   ולדימירסקי   אנה
20119811, 20119241
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב Introduction to Computer Science 5 4-2-0 2017A-10:   קודיש מיכאל
2017A-20:   קודיש   מיכאל
2017A-30:   שמש   מיכל
2017A-40:   שמש   מיכל
2017A-50:   קיסר   חן
2017A-70:   המחלקה   מורי
2017A-11:   עמי   אור
2017A-12:   טוויטו   יוחאי
2017A-13:   ברנע   אהוד
2017A-21:   עמי   אור
2017A-22:   שפרברג   שחף
2017A-23:   בראונשטיין   דן
2017A-31:   מירון   רותם
2017A-32:   בראונשטיין   דן
2017A-33:   פרנק   מיכאל חי
2017A-41:   שפרברג   שחף
2017A-42:   מטר   שקד
2017A-43:   ברנע   אהוד
2017A-51:   מירון   רותם
2017A-52:   מטר   שקד
2017A-53:   פרנק   מיכאל חי
2017A-71:    
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2017A-10:   מאיר יגאל
2017A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119821
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2017A-10:   מידן דגנית
2017A-11:   יגאל   תומר
20312371, 20119821, 20119821, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631
361-1-3131 מערכות ספרתיות Digital Systems 3.5 3-1-0 2017A-10:   שלום אילן
2017A-20:   שלום   אילן
2017A-30:   שלום   אילן
2017A-90:   שלום   אילן
2017A-11:   אפרים   עמית
2017A-12:   אפרים   עמית
2017A-13:   דיין   עירא
2017A-21:   דיין   עירא
2017A-22:   דיין   עירא
2017A-23:   דיין   עירא
2017A-31:   קודנר   בוריס
2017A-32:   קודנר   בוריס
2017A-33:   קודנר   בוריס
2017A-99:   אפרים   עמית
points points 25
total points total points 25

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מוטקה
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:    
2017A-31:   פורת   מוטקה
2017A-32:   פורת   מוטקה
2017A-33:   פורת   מוטקה
2017A-34:    
20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119631, 20119541
202-1-1031 מבני נתונים Data Structures 5 4-2-0 2017A-90:   צור דקל
2017A-99:   רוקח   עמית
20211011
202-1-1061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה Discrete Structures and Combinatorics 5 4-2-0 2016B-10:   נימן עופר
2016B-20:   רובין   נתן
2016B-30:   שטיין   יעל
2016B-40:   כץ   מתתיהו
2016B-11:   באומל   טל
2016B-12:   פטר   נתי
2016B-13:   חייטמן-ירושלמי   לילך
2016B-21:   סמית   סטוארט
2016B-22:   חייטמן-ירושלמי   לילך
2016B-23:   פילצר   ארנולד
2016B-31:   פילצר   ארנולד
2016B-32:   באומל   טל
2016B-33:   רוקח   עמית
2016B-41:   רוקח   עמית
2016B-42:   פטר   נתי
2016B-43:   סמית   סטוארט
2016C-10:   סמית   סטוארט
2016C-20:    
2016C-11:   רוקח   עמית
2016C-12:   חייטמן-ירושלמי   לילך
2016C-13:   רוקח   עמית
2016C-21:    
2011201, 20119641, 20119241
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 1 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
2016B-11:   שיראקוב   אברי
20312371, 20312281, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2016A-10:   ביטון יעקב
2016B-10:   ביטון   יעקב
קורס מקוון.
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
points points 24.5
total points total points 24.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
202-1-3011 מבוא לאנליזה נומרית Introduction to Numerical Analysis 4.5 4-1-0 2017A-10:   ברש דני
2017A-20:   ברש   דני
2017A-30:   ספיר   לובה
2017A-40:    
2017A-90:   לוסטיג   קורנל
2017A-11:   עבד אל חלים   עלאא
2017A-12:   עבד אל חלים   עלאא
2017A-13:   עבד אל חלים   עלאא
2017A-21:   אלול   נתן
2017A-22:   אלול   נתן
2017A-23:   סבירסקי   יונתן
2017A-31:   אלול   נתן
2017A-32:   אלול   נתן
2017A-33:   עבד אל חלים   עלאא
2017A-41:    
2017A-42:    
2017A-99:   לוסטיג   קורנל
20211011, 201121, 20112371, 20119541, 20119631, 20112371, 201121, 20119821, 201121, 20211011, 20219031, 20117011, 20117011, 20119241, 20119531, 20119531, 20119531, 20119531
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   קריצבסקי אולג
2017A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811, 20119811, 20119631
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 2 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית 20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2017A-10:   כהן דורון
2017A-11:   ארואס   גבע
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2017A-10:   בן-אברהם ש"י
2017A-20:    
20312381, 20313141
points points 16
total points total points 16

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   קריצבסקי אולג
2016B-11:   דוידוביץ   דותן
20312161
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2017A-10:   ביטון יעקב 20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2017A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20313141, 20313141, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653
361-1-3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב Introduction to computers to Computer science 3.5 3-1-0 2016B-10:   שמואלי רון
2016B-20:   שמואלי   רון
2016B-30:   שלום   אילן
2016B-11:   אלישקו   אוהד
2016B-12:   אלישקו   אוהד
2016B-13:   אלישקו   אוהד
2016B-21:   אלישקו   אוהד
2016B-22:   גטניו   עידו בנימין
2016B-23:    
2016B-31:   גטניו   עידו בנימין
2016B-32:   גטניו   עידו בנימין
2016B-33:   אלישקו   אוהד
36113131
points points 11
total points total points 11