נספח א׳

מגמת פיזיקה ומדעי המוח

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2018A-10:   יוסטמן ולרי
2018A-20:   רוט   משה
2018A-30:   גולד   דוריאן
2018A-40:   לרר ביתן   סטפני
2018A-50:   זיכר   רחל
2018A-60:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-70:   זיכר   רחל
2018A-80:   אברהם   וילי
2018A-90:   רוט   משה
2018A-100:   יוסטמן   ולרי
2018A-110:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-120:   לרר ביתן   סטפני
2018A-990:   אברהם   וילי
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מרדכי
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:   גולקו   דניס
2017A-31:   פורת   מרדכי
2017A-32:   פורת   מרדכי
2017A-33:   פורת   מרדכי
2017A-34:    
2017B-10:   קרנר   דמיטרי
2017B-11:   יחזקאלי   יונתן
2017B-12:   יחזקאלי   יונתן
2017B-13:   יחזקאלי   יונתן
20119821, 20119631, 20119541
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2019A-10:    
2019A-11:    
20119681
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2018A-10:   חסון אסף
2018A-20:   אופנהיים   יזהר
2018A-30:   קרנר   דמיטרי
2018A-11:   חסנוב   אולג
2018A-12:   ולדימירסקי   אנה
2018A-13:   חסנוב   אולג
2018A-21:   אברמוב   מישל
2018A-22:   חסנוב   אולג
2018A-23:    
2018A-31:   ולדימירסקי   אנה
2018A-32:   אברמוב   מישל
2018A-33:   אברמוב   מישל
20119811, 20119241, 20119641, 20119671
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2018A-10:   שטראוס יוסף
2018A-20:   גלזנר   יאיר יעקב
2018A-30:   גולקו   דניס
2018A-40:   סולומון   יער
2018A-11:   חלאוי   חזי
2018A-12:   כהן   שיר
2018A-13:    
2018A-21:   פרל   עידן
2018A-22:   כהן   שיר
2018A-23:    
2018A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-32:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-33:   פרל   עידן
2018A-41:   חלאוי   חזי
2018A-42:   טל   יואב
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2018A-10:   ברנדנבורסקי מיכאל
2018A-20:   ויניקוב   ויקטור
2018A-30:   הירשברג   אילן
2018A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2018A-11:   חסנוב   אולג
2018A-12:   חסנוב   אולג
2018A-13:   אברמוב   מישל
2018A-21:   ויבורסקי   שי
2018A-22:   רפופורט   מרינה
2018A-23:   ולדימירסקי   אנה
2018A-31:   אברמוב   מישל
2018A-32:   חסנוב   אולג
2018A-33:   ולדימירסקי   אנה
2018A-41:   רפופורט   מרינה
2018A-42:   ולדימירסקי   אנה
2018A-43:   חסנוב   אולג
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2017B-10:   גולקו דניס
2017B-20:   מרקייביץ   דניאל וולף
2017B-30:   אופנהיים   יזהר
2017B-40:   סולומון   יער
2017B-11:   חסנוב   אולג
2017B-12:   חסנוב   אולג
2017B-13:   פורת   מרדכי
2017B-21:   רפופורט   מרינה
2017B-22:   ולדימירסקי   אנה
2017B-31:   רפופורט   מרינה
2017B-32:   אברמוב   מישל
2017B-33:   רפופורט   מרינה
2017B-42:   פורת   מרדכי
2017B-43:   ולדימירסקי   אנה
2017C-10:   גולקו   דניס
2017C-11:   ולדימירסקי   אנה
2017C-12:   ולדימירסקי   אנה
2017C-13:    
20119671, 20119641, 20119811
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2018A-10:   ידין אריאל
2018A-20:   ידין   אריאל
2018A-30:   גולקו   דניס
2018A-40:   קיטרוסר   דניאל
2018A-11:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-12:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-13:   פרל   עידן
2018A-14:    
2018A-21:   חסנוב   אולג
2018A-22:   חסנוב   אולג
2018A-23:    
2018A-31:   ויבורסקי   שי
2018A-32:   ויבורסקי   שי
2018A-33:   חסנוב   אולג
2018A-34:    
2018A-41:   פרל   עידן
2018A-42:   פרל   עידן
2018A-43:    
20112371, 20119541, 20119681
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2018A-10:   פיינגולד מריו
2018A-20:    
2018A-11:   צוק   עומר
2018A-12:   צוק   עומר
2018A-13:    
2018A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2018A-10:   מידן דגנית
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2018A-10:   ציטרין עדי
2018A-11:   יגאל   תומר
2018A-12:   יגאל   תומר
2018A-13:    
בימי א 18-20 מתקיים שיעור הכנה עם פרופ מיכאל גדלין.
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-20:   פיינגולד   מריו
2018B-30:   פיינגולד   מריו
2018B-40:   רחמילוב   דוד
2018B-50:    
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2018A-10:   מאיר יגאל
2018A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119631, 20119681
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   קריצבסקי אולג
2018A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2018B-10:   קריצבסקי אולג
2018B-11:   בנימין   אלעד
20312161
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2018A-10:   דודסון אהרן
2018A-11:    
20312371, 20119821, 20119841, 20119541, 20119631, 20119681
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2018B-10:   גרוספלד איתן
2018B-20:   שופן   אלעד
2018B-11:   כהן   שניר
2018B-21:    
20311281, 20119821, 20311141, 20119631 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
2018B-11:   זגדון   יואב
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2018A-10:   ביטון יעקב
2018B-10:   ביטון   יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2018A-10:   יונג גז'גוז'
2018A-20:   יונג   גז'גוז'
2018B-10:   יונג   גז'גוז'
2018B-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311523
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2018A-10:   יונג גז'גוז'
2018A-20:   יונג   גז'גוז'
2018B-10:   יונג   גז'גוז'
2018B-20:   יונג   גז'גוז'
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2018A-10:   ביטון יעקב
2018B-10:   ביטון   יעקב
20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2018A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין
2018B-10:   מנסן   ישי
20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2018A-10:   כהן דורון
2018A-11:    
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2018A-10:   בן-אברהם ש"י
2018A-20:   בן-אברהם   ש"י
20312381, 20313141
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2018B-10:    
2018B-11:    
20311141, 20311281, 20312371, 20312121
205-1-1671 מבוא לנוירוביולוגיה Introduction to Neurobiology 2 2-0-0 2018A-10:   ליברסאט פרדריק 20519011, 20519161 הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים
205-1-7924 מבוא לרשתות נוירונים Introduction to neural networks 2 2-0-0 2018B-10:   שגב רונן
205-1-9161 פיזיולוגיה של בע"ח Animal Physiology 3.5 3-1-0 2018B-10:   ליברסאט פרדריק
2018B-11:   פורמן   אורי
2018B-12:   פורמן   אורי
2018B-13:   עמנואל   סתיו
2018B-14:   ארזי   עדן
2018B-15:   ארזי   עדן
2018B-16:   ארזי   עדן
20519011
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2018A-10:    
points points 102.5
205-1-9011 התא The Cell 2.5 2-0-1 2018A-10:   כהן טל
2018A-20:   המחלקה   מורי
2018A-11:   רוטבלט   ברק
2018A-12:   סוריאנו   אינגה
2018A-13:   רוטבלט   ברק
2018A-14:   רוטבלט   ברק
2018A-15:   רוטבלט   ברק
2018A-16:   רוטבלט   ברק
2018A-21:    
או or
205-1-9811 התא The Cell 2.5 2-1-0 2018A-10:   בן-צבי ענת
2018A-11:   נירנברג   ואלרי אביגיל
2018A-12:   רוטבלט   ברק
השיעור יינתן באו' 05 בנ' 26
total points total points 105

קורסים להשלמת נק״ז חובה

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
101-1-0057 פסיכולוגיה קוגנטיבית Cognitive Psychology 4 3-1-0 2018B-10:   לייזר דוד
2018B-11:    
2018B-12:    
2018B-13:    
2018B-14:    
2018B-15:    
2018B-16:    
2018B-17:    
2018B-18:    
101179, 101189 קורס חובה סמסטריאלי לשנה ב' לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל. קורס קדם: מבוא לפסיכולוגיה.
191-1-0015 נוירואנטומיה תפקודית - א Functional Neuroanatomy - A 2 2-0-0 2018A-10:   אבידן גליה
191-1-0025 נוירואנטומיה תפקודית - ב Functional Neuroanatomy - B 2 2-0-0 2017B-10:   אבידן גליה 191115
197-1-0054 המוח -120 שנות מחקר The Brain - 120 Years of Research 2 2-0-0 2017A-10:   אמיתי יעל
205-1-7161 תעלות יונים ומחלות Channelopathies 3 3-0-0 2018B-10:   זילברברג נעם
205-1-7911 נוירופיזיולוגיה של מערכות סנסורימוטוריות Sensorimotor Neurophysiology 2 2-0-0 2018B-10:   עזוז רוני 20511671 קורס קדם נוירוביולוגיה
205-1-7913 פסיכופרמקולגיה Psychopharmacology 2.5 2-1-0 2018B-10:   צנגן אברהם
2018B-11:   אבנית   אמיר
2018B-12:   צנגן   אברהם
2018B-13:   אבנית   אמיר
2018B-14:   בוקובזה   ליהי
20519161
411-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 3.5 3-1-0 2018A-10:   שמיר מעוז
2018A-11:   שמיר   מעוז
201171, 20119531, 2011131, 20119841, 36711071, 20119641, 20119671, 20119681, 20119831
411-1-3616 פיזיולוגיה הומנית ב' Human Physiology B 4.5 4-0-1 2018B-10:   גולומב דוד
2018B-11:   גולומב   דוד
2018B-12:   גולומב   דוד
41113606, 20119641, 20119671
470-2-8008 רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding 3 3-0-0 2016B-10:   שמיר מעוז רצוי מאד (לא הכרחי) רקע בחשבון אינפיניטסימלי, הסתברות, אלגברה ליניארית, מבוא למכניקה סטטיסטית או תרמודינמיקה
470-2-8273 מודלים של נוירונים ורשתות Models of Neurons and Networks 3 0-0-0 2018A-10:   גולומב דוד
points points 33.5
total points total points 33.5