נספח א׳

מגמת פיזיקה ומדעי המוח

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2017A-10:   יוסטמן ולרי
2017A-20:   גרמן   רונית
2017A-30:   לרר ביתן   סטפני
2017A-40:   זיכר   רחל
2017A-50:   גרמן   רונית
2017A-60:   גרמן   רונית
2017A-70:   זיכר   רחל
2017A-80:   רוט   משה
2017A-90:   לרר ביתן   סטפני
2017A-100:   רוט   משה
2017A-110:   גולד   דוריאן
2017A-120:   דוידסון-שרתוק   מגי
2017A-130:   יוסטמן   ולרי
2017A-990:   אברהם   וילי
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מוטקה
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:    
2017A-31:   פורת   מוטקה
2017A-32:   פורת   מוטקה
2017A-33:   פורת   מוטקה
2017A-34:    
20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119631, 20119541
201-1-0131 תורת ההסתברות 1 Probability Theory 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   שמוביץ' אלי
2017A-20:   שטראוס   יוסף
2017A-11:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-12:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-13:    
2017A-21:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-22:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-23:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-24:    
20119631, 20119541, 20119821, 20119821, 20112371, 20119821
201-1-9541 חדו"א של טורים והתמרות אינטגרליות לתלמידי פיסיקה Calculus of Series and Transforms for Physics Students 5 4-2-0 2016B-10:   פיינטוך אברהם
2016B-11:   ולדימירסקי   אנה
2016B-12:   ולדימירסקי   אנה
20119811, 20119241
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2017B-10:    
2017B-11:    
2017B-12:    
20119811, 20119241
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2017A-10:   און אורי
2017A-20:   ויניקוב   ויקטור
2017A-30:   שטראוס   יוסף
2017A-40:   סולומון   יער
2017A-50:   איידלשטין   נעה
2017A-11:   גפן   שירלי
2017A-12:   טל   יואב
2017A-13:   גפן   שירלי
2017A-21:   טל   יואב
2017A-22:   חלאוי   חזי
2017A-23:   אברמוב   מישל
2017A-31:   חלאוי   חזי
2017A-32:   אברמוב   מישל
2017A-33:   אברמוב   מישל
2017A-41:   מאיר   נדב
2017A-42:   מאיר   נדב
2017A-43:    
2017A-51:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-52:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9811 חדו"א להנדסת חשמל 1 Differential and Integral Calculus 1 for EE 5 4-2-0 2017A-40:   ליידרמן ארקדי
2017A-41:   רפופורט   מרינה
2017A-42:   רפופורט   מרינה
2017A-43:   רפופורט   מרינה
201-1-9841 משוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Ordinary Differential Equations for EE 3.5 3-1-0 2016B-10:   צ'רניבסקי נינה
2016B-20:   צ'רניבסקי   נינה
2016B-30:   לרמן   אירינה
2016B-40:   גורן   אבי
2016B-11:   ביתן   דור
2016B-12:   ביתן   דור
2016B-13:   ביתן   דור
2016B-21:   וילקין   נילי
2016B-22:   וילקין   נילי
2016B-23:   ביתן   דור
2016B-31:   אברמוב   מישל
2016B-32:   אברמוב   מישל
2016B-33:   ביתן   דור
2016B-41:   אברמוב   מישל
2016B-42:   וילקין   נילי
2016B-43:   וילקין   נילי
2016C-10:   לרמן   אירינה
2016C-11:   רפופורט   מרינה
2016C-12:   רפופורט   מרינה
20119641, 20119241, 20119241, 20119241, 20119531, 20119641, 20119811, 20119811, 20119811, 20117011, 20112361, 20119811, 20119811, 20119641
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2017A-10:   גרוספלד איתן
2017A-11:   דהן   דניאל
2017A-12:   דהן   דניאל
ההרצאה תתקיים בין השעות 8.30-11.30
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2017A-10:   כהן דורון
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2017A-10:   קשת אורי
2017A-11:   יגאל   תומר
2017A-12:   יגאל   תומר
2017A-13:    
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-30:   פיינגולד   מריו
20311281
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2017A-10:   מאיר יגאל
2017A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119821
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   קריצבסקי אולג
2017A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811, 20119811, 20119631
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   קריצבסקי אולג
2016B-11:   דוידוביץ   דותן
20312161
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2017A-10:   מידן דגנית
2017A-11:   יגאל   תומר
20312371, 20119821, 20119821, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 1 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 2 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית 20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2016B-10:   גרוספלד איתן
2016B-11:   כהן   שניר
20311281, 20119821, 20119821, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
2016B-11:   שיראקוב   אברי
20312371, 20312281, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2016A-10:   ביטון יעקב
2016B-10:   ביטון   יעקב
קורס מקוון.
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311523
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2017A-10:   ביטון יעקב 20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2017A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20313141, 20313141, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2017A-10:   כהן דורון
2017A-11:   ארואס   גבע
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2017A-10:   בן-אברהם ש"י
2017A-20:    
20312381, 20313141
205-1-1671 מבוא לנוירוביולוגיה Introduction to Neurobiology 2 2-0-0 2017A-10:   ליברסאט פרדריק 20519011, 20519161 הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים
205-1-7924 מבוא לרשתות נוירונים Introduction to neural networks 2 2-0-0 2017B-10:   רייכנטל אדם
205-1-9161 פיזיולוגיה של בע"ח Animal Physiology 3.5 3-1-0 2017B-10:   טרסיוק אריאל
2017B-11:   קייסר פלטין   מעיין
2017B-12:   קייסר פלטין   מעיין
2017B-13:   קייסר פלטין   מעיין
2017B-14:   ארזי   עדן
2017B-15:   ארזי   עדן
2017B-16:   ארזי   עדן
20519011
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2017A-10:    
points points 98.5
205-1-9011 התא The Cell 2.5 2-0-1 2017A-10:   אייכלר ג'רי
2017A-11:   רוטבלט   ברק
2017A-12:   רוטבלט   ברק
2017A-13:   רוטבלט   ברק
2017A-14:   רוטבלט   ברק
2017A-15:   רוטבלט   ברק
2017A-16:   רוטבלט   ברק
או or
205-1-9811 התא The Cell 2.5 2-1-0 2017A-10:   שגיא אמיר
2017A-11:   רוטבלט   ברק
2017A-12:   רוטבלט   ברק
2017A-13:   רוטבלט   ברק
השיעור יינתן באו' 05 בנ' 26
371-1-1671 תכנות הנדסי א' Engineering Programming A 4 3-2-0 2017A-10:   סיקסיק ציון סרג'
2017A-11:    
2017A-12:    
או or
371-1-1681 תכנות להנדסת בנין Programing for Structural Engineering 4 3-2-0 2016B-10:   שקולניק אלכסנדר
2016B-20:   שקולניק   אלכסנדר
2016B-11:   פרידמן   אוריאל
2016B-12:   פרידמן   אוריאל
2016B-13:   פרידמן   אוריאל
2016B-21:   פרידמן   אוריאל
2016B-22:   פרידמן   אוריאל
total points total points 105

קורסים להשלמת נק״ז חובה

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
101-1-0014 מבוא לרשתות נוירונים Introduction to Neural Networks 2 2-0-0 2015B-10:   שגב רונן 20519161
101-1-0057 פסיכולוגיה קוגנטיבית Cognitive Psychology 4 3-1-0 2017A-10:   כרמל אייל
2017A-20:   גולדמן   רונית
2017A-11:    
2017A-12:    
2017A-13:    
2017A-14:    
2017A-15:    
2017A-16:    
2017A-17:    
2017A-18:    
2017A-21:   נמדר   גל
101179, 101189 קורס חובה סמסטריאלי לשנה ב' לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל. קורס קדם: מבוא לפסיכולוגיה.
191-1-0015 נוירואנטומיה תפקודית - א Functional Neuroanatomy - A 2 2-0-0 2017A-10:   אבידן גליה
191-1-0025 נוירואנטומיה תפקודית - ב Functional Neuroanatomy - B 2 2-0-0 2016B-10:   אבידן גליה 191115
197-1-0054 המוח -120 שנות מחקר The Brain - 120 Years of Research 2 2-0-0 2017A-10:   אמיתי יעל
205-1-7161 תעלות יונים ומחלות Channelopathies 3 3-0-0 2017B-10:   זילברברג נעם
205-1-7911 נוירופיזיולוגיה של מערכות סנסורימוטוריות Sensorimotor Neurophysiology 2 2-0-0 2017B-10:   עזוז רוני 20511671 קורס קדם נוירוביולוגיה
205-1-7913 פסיכופרמקולגיה Psychopharmacology 2.5 2-1-0 2017B-10:   צנגן אברהם
2017B-11:   אבנית   אמיר
2017B-12:   צנגן   אברהם
2017B-13:   אבנית   אמיר
2017B-14:   בוקובזה   ליהי
20519161
411-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 3.5 3-1-0 2017A-10:   שמיר מעוז
2017A-11:   דהרן   נדיב
201171, 20119531, 2011131, 20119841
411-1-3616 פיזיולוגיה הומנית ב' Human Physiology B 4.5 4-0-1 2017B-10:   גולומב דוד
2017B-11:   גולומב   דוד
2017B-12:   גולומב   דוד
41113606
470-2-8008 רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding 3 3-0-0 2016B-10:   שמיר מעוז רצוי מאד (לא הכרחי) רקע בחשבון אינפיניטסימלי, הסתברות, אלגברה ליניארית, מבוא למכניקה סטטיסטית או תרמודינמיקה
470-2-8273 מודלים של נוירונים ורשתות Models of Neurons and Networks 3 0-0-0 2017A-10:   גולומב דוד
points points 33.5
total points total points 33.5