נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת מכונות

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2017A-10:   יוסטמן ולרי
2017A-20:   גרמן   רונית
2017A-30:   לרר ביתן   סטפני
2017A-40:   זיכר   רחל
2017A-50:   גרמן   רונית
2017A-60:   גרמן   רונית
2017A-70:   זיכר   רחל
2017A-80:   רוט   משה
2017A-90:   לרר ביתן   סטפני
2017A-100:   רוט   משה
2017A-110:   גולד   דוריאן
2017A-120:   דוידסון-שרתוק   מגי
2017A-130:   יוסטמן   ולרי
2017A-990:   אברהם   וילי
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מוטקה
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:    
2017A-31:   פורת   מוטקה
2017A-32:   פורת   מוטקה
2017A-33:   פורת   מוטקה
2017A-34:    
20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119631, 20119541
201-1-0101 משואות דיפרנציאליות חלקיות Partial Differential Equations 4.5 4-1-0 2017A-10:   רובינשטיין יצחק
2017A-20:   זלצמן   בוריס
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-12:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-13:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-21:   ולדימירסקי   אנה
2017A-22:   ולדימירסקי   אנה
2017A-23:    
2017A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-32:   ולדימירסקי   אנה
20119841, 20119821, 201121, 201161
201-1-9541 חדו"א של טורים והתמרות אינטגרליות לתלמידי פיסיקה Calculus of Series and Transforms for Physics Students 5 4-2-0 2016B-10:   פיינטוך אברהם
2016B-11:   ולדימירסקי   אנה
2016B-12:   ולדימירסקי   אנה
20119811, 20119241
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2017B-10:    
2017B-11:    
2017B-12:    
20119811, 20119241
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2017A-10:   און אורי
2017A-20:   ויניקוב   ויקטור
2017A-30:   שטראוס   יוסף
2017A-40:   סולומון   יער
2017A-50:   איידלשטין   נעה
2017A-11:   גפן   שירלי
2017A-12:   טל   יואב
2017A-13:   גפן   שירלי
2017A-21:   טל   יואב
2017A-22:   חלאוי   חזי
2017A-23:   אברמוב   מישל
2017A-31:   חלאוי   חזי
2017A-32:   אברמוב   מישל
2017A-33:   אברמוב   מישל
2017A-41:   מאיר   נדב
2017A-42:   מאיר   נדב
2017A-43:    
2017A-51:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-52:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9811 חדו"א להנדסת חשמל 1 Differential and Integral Calculus 1 for EE 5 4-2-0 2017A-40:   ליידרמן ארקדי
2017A-41:   רפופורט   מרינה
2017A-42:   רפופורט   מרינה
2017A-43:   רפופורט   מרינה
201-1-9841 משוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Ordinary Differential Equations for EE 3.5 3-1-0 2016B-10:   צ'רניבסקי נינה
2016B-20:   צ'רניבסקי   נינה
2016B-30:   לרמן   אירינה
2016B-40:   גורן   אבי
2016B-11:   ביתן   דור
2016B-12:   ביתן   דור
2016B-13:   ביתן   דור
2016B-21:   וילקין   נילי
2016B-22:   וילקין   נילי
2016B-23:   ביתן   דור
2016B-31:   אברמוב   מישל
2016B-32:   אברמוב   מישל
2016B-33:   ביתן   דור
2016B-41:   אברמוב   מישל
2016B-42:   וילקין   נילי
2016B-43:   וילקין   נילי
2016C-10:   לרמן   אירינה
2016C-11:   רפופורט   מרינה
2016C-12:   רפופורט   מרינה
20119641, 20119241, 20119241, 20119241, 20119531, 20119641, 20119811, 20119811, 20119811, 20117011, 20112361, 20119811, 20119811, 20119641
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2017A-10:   גרוספלד איתן
2017A-11:   דהן   דניאל
2017A-12:   דהן   דניאל
ההרצאה תתקיים בין השעות 8.30-11.30
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2017A-10:   כהן דורון
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2017A-10:   קשת אורי
2017A-11:   יגאל   תומר
2017A-12:   יגאל   תומר
2017A-13:    
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2017A-10:   מאיר יגאל
2017A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119821
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   קריצבסקי אולג
2017A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811, 20119811, 20119631
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   קריצבסקי אולג
2016B-11:   דוידוביץ   דותן
20312161
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2017A-10:   מידן דגנית
2017A-11:   יגאל   תומר
20312371, 20119821, 20119821, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 1 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 2 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית 20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2016B-10:   גרוספלד איתן
2016B-11:   כהן   שניר
20311281, 20119821, 20119821, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
2016B-11:   שיראקוב   אברי
20312371, 20312281, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2016A-10:   ביטון יעקב
2016B-10:   ביטון   יעקב
קורס מקוון.
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311523
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   שכטר משה
2017A-11:   שפירא   דקל
20313141, 20312261
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2017A-10:   ביטון יעקב 20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2017A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20313141, 20313141, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2017A-10:   כהן דורון
2017A-11:   ארואס   גבע
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2017A-10:   בן-אברהם ש"י
2017A-20:    
20312381, 20313141
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2017A-10:   מנזורולה עמנואל
2017A-20:   מנזורולה   עמנואל
2017A-11:   סיגלר   נורית
2017A-12:   סיגלר   נורית
2017A-21:   סיגלר   נורית
2017A-22:   סיגלר   נורית
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2017A-10:    
362-1-1011 גרפיקה הנדסית Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering 5 4-2-0 2017A-10:   ברונשטיין ישראל
2017A-20:   דולגר   מרק
2017A-11:   יעקבי   איל
2017A-12:   בטט   מור
2017A-13:   בטט   מור
2017A-21:   יעקבי   איל
2017A-22:   יעקבי   איל
2017A-23:   אוחנה   רוית ג'ולי
חובה
362-1-1133 מעבדה להנדסת מכונות 2 Mechanical Engineering - Laboratory 2 2 0-0-4 2017B-10:   שדות אורן
2017B-20:   שדות   אורן
2017B-30:   שדות   אורן
2017B-40:   שדות   אורן
2017B-50:   שדות   אורן
2017B-60:   שדות   אורן
2017B-70:   שדות   אורן
2017B-80:   שדות   אורן
36213471, 36212331, 36213261, 36212151 חובה
362-1-1143 מעבדה לגרפיקה ממוחשבת מעשית Computer Graphics 2 0-0-4 2017B-10:   גולן יואב
2017B-20:   גולן   יואב
2017B-30:   גולן   יואב
2017B-40:   דדון   עידו
36211011 חובה
362-1-1153 מעבדה להנדסת מכונות 1 Mechanical Engineering - Laboratory 1 2 0-0-4 2017A-10:   שדות אורן
2017A-20:   שדות   אורן
2017A-30:   שדות   אורן
2017A-40:   שדות   אורן
2017A-50:   גירליצקי   אינה
2017A-60:   שדות   אורן
2017A-70:   שדות   אורן
2017A-80:   שדות   אורן
36212151, 36212121, 36212241 חובה - כל שינוי/ רישום / ביטול לאחר יום הרישום לקורסים - יש לפנות ישירות לדוד אלמקייס במחלקה להנדסת מכונות
362-1-1163 מבוא להנדסת מכונות Introduction to Mechanical Engineering 1.5 0-0-3 2017A-10:   רם עומרי
2017A-20:   רם   עומרי
2017A-30:   רם   עומרי
2017A-40:   רם   עומרי
2017A-50:   רם   עומרי
2017A-60:   רם   עומרי
2017A-70:   רם   עומרי
2017A-80:   רם   עומרי
חובה
362-1-2121 חוזק חומרים Strength of Materials 6 5-2-0 2017B-10:   דבוטון גל
2017B-11:   וייל   גדעון
2017B-12:   אלבוטיאנו   ניר
2017B-13:   וייל   גדעון
2017B-14:   אלבוטיאנו   ניר
2017B-15:   שפירא   ירון
20119321, 20119461, 36211061
362-1-2151 מיכשור ומדידות Measurement and Experimental Methods 2.5 2-0-1 2017B-10:   ברונשטיין ישראל
2017B-20:   ברונשטיין   ישראל
2017B-11:   וורנר   אור
2017B-12:   פלד   בר-יעד
2017B-13:   סולומון   ליהי
2017B-14:   ירדני   עידן
2017B-21:   גבריאלי   גבריאל אופק
2017B-22:   אהרן   אורי
2017B-23:   גירליצקי   אינה
362-1-2181 תכונות מכניות של חומרים Mechanical Properties of Materials 4 3-2-0 2017B-10:   יעקובוביץ אסף
2017B-20:   יעקובוביץ   אסף
2017B-11:   אלימי   איתן
2017B-12:   אוחנה   רוית ג'ולי
2017B-21:   כץ   יקותיאל
2017B-22:   כץ   יקותיאל
חובה
362-1-2191 מבוא להנדסת חשמל למהנדסי מכונות Introduction to Electrical Engineering for Mecahnical Engineers 4 3-2-0 2017A-10:   גבע ים
2017A-20:   גבע   ים
2017A-11:   שלף   יניב
2017A-12:   שלף   יניב
2017A-21:   רוזנפלד   תומר
2017A-22:   רוזנפלד   תומר
20119461, 20311721
362-1-2221 דינמיקה Dynamics 5 4-2-0 2017A-10:   שגב ראובן
2017A-20:   שושני   אוריאל
2017A-11:   אמיר   גיא
2017A-12:   אמיר   גיא
2017A-21:   וורנר   אור
2017A-22:   וורנר   אור
36211061 חובה
362-1-2232 תכנות למהנדסי מכונות Mechanucal engineers programming 4 3-2-0 2017B-10:   שרעבי שי
2017B-20:   אוזן   אביחי
2017B-11:   גבע   ים
2017B-12:   גבע   ים
2017B-21:   עוזי-סורסקי   אבי
2017B-22:   עוזי-סורסקי   אבי
362-1-2241 תרמודינמיקה Thermodynamics 6 5-2-0 2017A-10:   מונד מיכאל
2017A-20:   לוי   אברהם
2017A-11:   עוזי-סורסקי   אבי
2017A-12:   עוזי-סורסקי   אבי
2017A-21:   אוזן   אביחי
2017A-22:   אוזן   אביחי
חובה
362-1-2242 תיכון מכונות Machine Desgn 6 5-2-0 2017A-10:   כהן שי
2017A-20:   אובצ'ריק   יוסף
2017A-11:   נוראל   בר
2017A-12:   נוראל   בר
2017A-21:   דדון   עידו
2017A-22:   דדון   עידו
36211011, 36212121
362-1-2331 תורת הזרימה Fluid Mechanics 6 5-2-0 2017B-10:   מונד מיכאל
2017B-20:   פלדמן   יורי
2017B-11:   רם   עומרי
2017B-12:   רם   עומרי
2017B-21:   גבע   מיטל
2017B-22:   גבע   מיטל
20119721, 36212241
362-1-3061 שיטות סטטיסטיות בהנדסה Statistical Methods for Engineers 4 3-2-0 2017B-10:   כרמי אבישי
2017B-20:   כרמי   אבישי
2017B-11:   אמיר   גיא
2017B-12:   אמיר   גיא
2017B-21:   יעקבי   איל
2017B-22:   הקטר   רז
362-1-3261 מעבר חום Heat Transfer 6 5-2-0 2017A-10:   זיסקינד גנדי
2017A-20:   קלמן   חיים
2017A-11:   ישי   ליאל
2017A-12:   ישי   ליאל
2017A-21:   ישי   ליאל
2017A-22:   רוזנפלד   תומר
36212331 חובה
362-1-3321 תורת המכונות 1 Theory of Machines 1 3.5 3-1-0 2017B-10:   שפירא אמיר
2017B-20:   זרוק   דוד
2017B-11:   יעקבי   איל
2017B-12:   יעקבי   איל
2017B-21:   יעקבי   איל
2017B-22:   נוראל   בר
36211061
362-1-3341 שיטות נומריות בהנדסה Numerical Methods in Engineering 4 3-2-0 2017B-10:   לוי חברוני דוד
2017B-11:   דהן   גל
2017B-12:   דהן   גל
2017B-13:   הקטר   רז
2017B-14:   הקטר   רז
20119721
362-1-3471 מערכות בקרה Conrtol Systems 6 5-2-0 2017A-10:   שוקרון דניאל
2017A-20:   כרמי   אבישי
2017A-11:   שוקרון   שקד
2017A-12:   שוקרון   שקד
2017A-21:   גליק   טל
2017A-22:   גליק   טל
36213401 חובה
362-1-4503 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 3.5 3-0-0 2017A-10:   שפירא אמיר 20119711, 20411571, 36211163, 20411593, 20119321, 36211011, 20119721, 36211061, 36211143, 36212181, 20311721, 20119461, 36213341, 36212221, 36212151, 36212173, 36211153, 36211133, 36212161, 15315051, 360111, 2031111, 36212242, 36213261, 36213321, 36213471, 36214663, 36214791, 20119471, 36212241, 36212331, 36213401, 36212121, 36212232 חובה
362-1-4603 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 6 0-0-0 2017B-10:   שפירא אמיר 36214503, 360111, 15315051
points points 185.5
total points total points 185.5