נספח א׳

מתמטיקה ופיזיקה

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2017A-10:   יוסטמן ולרי
2017A-20:   גרמן   רונית
2017A-30:   לרר ביתן   סטפני
2017A-40:   זיכר   רחל
2017A-50:   גרמן   רונית
2017A-60:   גרמן   רונית
2017A-70:   זיכר   רחל
2017A-80:   רוט   משה
2017A-90:   לרר ביתן   סטפני
2017A-100:   רוט   משה
2017A-110:   גולד   דוריאן
2017A-120:   דוידסון-שרתוק   מגי
2017A-130:   יוסטמן   ולרי
2017A-990:   אברהם   וילי
201-1-0011 חשבון אינפיניטסימלי 1 Infinitesimal Calculus 1 6 5-2-0 2017A-10:   הירשברג אילן
2017A-11:   ורניק   אלכסנדר
2017A-12:   ורניק   אלכסנדר
201-1-0021 חשבון אינפיניטסימלי 2 Infintiesimal Calculus 2 6 5-2-0 2017A-90:   שקופ אהובה
2017A-99:   ורניק   אלכסנדר
201111
201-1-0031 חשבון אינפיניטסימלי 3 Infinitesimal Calculus 3 6 5-2-0 2017A-10:   און אורי
2017A-11:   יחזקאלי   יונתן
20117021, 201121
201-1-0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות Ordinary Differential Equations 5 4-2-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-11:   יחזקאלי   יונתן
20117021, 201121
201-1-0091 מבוא לטופולוגיה Introduction to Topology 4 4-0-0 2016B-10:   קרנר דמיטרי 20117021, 201121
201-1-0231 אנליזת פורייה Fourier Analysis 4 4-0-0 2016A-10:   סייג איתן שמעון 201121, 20117021
201-1-0251 תורת הפונקציות המרוכבות Theory of Functions of a Complex Variable 4 4-0-0 2016B-10:   גורביץ נדז'דה 201121
201-1-7011 אלגברה 1 Algebra 1 5 4-2-0 2017A-10:   סייג איתן שמעון
2017A-20:   סייג   איתן שמעון
2017A-30:   טיומקין   איליה
2017A-11:   צפמן   מיכאל
2017A-12:   צפמן   מיכאל
2017A-13:   חסנוב   אולג
2017A-21:   שכטר   שי
2017A-22:   שכטר   שי
2017A-23:    
2017A-31:    
2017A-32:    
2017A-33:    
201-1-7021 אלגברה 2 Algebra 2 5 4-2-0 2017A-90:   ליפיאנסקי רובים
2017A-99:   אברמוב   מישל
20117011
201-1-7031 מבנים אלגבריים Algebraic Structures 4.5 4-1-0 2017A-10:   דן-כהן ישי
2017A-90:   שקופ   אהובה
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-99:   אברמוב   מישל
20117021
201-1-8001 הסתברות Probability 5 4-2-0 2017A-10:   ידין אריאל
2017A-90:   ספיר   לובה
2017A-11:   פרל   עידן
2017A-12:   פרל   עידן
2017A-99:   אלימלך   דור
201121
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2017A-10:   גרוספלד איתן
2017A-11:   דהן   דניאל
2017A-12:   דהן   דניאל
ההרצאה תתקיים בין השעות 8.30-11.30
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2017A-10:   כהן דורון
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2017A-10:   קשת אורי
2017A-11:   יגאל   תומר
2017A-12:   יגאל   תומר
2017A-13:    
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-30:   פיינגולד   מריו
20311281
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2017A-10:   מאיר יגאל
2017A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119821
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   קריצבסקי אולג
2017A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811, 20119811, 20119631
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   קריצבסקי אולג
2016B-11:   דוידוביץ   דותן
20312161
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2017A-10:   מידן דגנית
2017A-11:   יגאל   תומר
20312371, 20119821, 20119821, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 1 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2016B-10:   גרוספלד איתן
2016B-11:   כהן   שניר
20311281, 20119821, 20119821, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
2016B-11:   שיראקוב   אברי
20312371, 20312281, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311523
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2017A-10:   כהן דורון
2017A-11:   ארואס   גבע
20313141
points points 107
total points total points 107