נספח א׳

מגמת פיזיקה ומחשבים

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2018A-10:   יוסטמן ולרי
2018A-20:   רוט   משה
2018A-30:   גולד   דוריאן
2018A-40:   לרר ביתן   סטפני
2018A-50:   זיכר   רחל
2018A-60:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-70:   זיכר   רחל
2018A-80:   אברהם   וילי
2018A-90:   רוט   משה
2018A-100:   יוסטמן   ולרי
2018A-110:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-120:   לרר ביתן   סטפני
2018A-990:   אברהם   וילי
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מרדכי
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:   גולקו   דניס
2017A-31:   פורת   מרדכי
2017A-32:   פורת   מרדכי
2017A-33:   פורת   מרדכי
2017A-34:    
2017B-10:   קרנר   דמיטרי
2017B-11:   יחזקאלי   יונתן
2017B-12:   יחזקאלי   יונתן
2017B-13:   יחזקאלי   יונתן
20119821, 20119631, 20119541
201-1-0201 מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות Introduction to Logic and Set Theory 5 4-2-0 2018A-10:   סמית סטוארט
2018A-20:   קמנסקי   משה
2018A-30:   שקופ   אהובה
2018A-40:   אברהם   אורי
2018A-50:   מייזל   יונה
2018A-80:    
2018A-11:   מרמלשטיין   עומר
2018A-12:   שמרת   עמית
2018A-13:   מרמלשטיין   עומר
2018A-21:   מרמלשטיין   עומר
2018A-22:   מרמלשטיין   עומר
2018A-31:   שמרת   עמית
2018A-32:   שמרת   עמית
2018A-33:   שמרת   עמית
2018A-41:   גוריון   אמיר
2018A-42:   גוריון   אמיר
2018A-43:   גוריון   אמיר
2018A-51:   ורניק   אלכסנדר
2018A-52:   ורניק   אלכסנדר
2018A-53:    
2018A-81:    
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2019A-10:    
2019A-11:    
20119681
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2018A-10:   חסון אסף
2018A-20:   אופנהיים   יזהר
2018A-30:   קרנר   דמיטרי
2018A-11:   חסנוב   אולג
2018A-12:   ולדימירסקי   אנה
2018A-13:   חסנוב   אולג
2018A-21:   אברמוב   מישל
2018A-22:   חסנוב   אולג
2018A-23:    
2018A-31:   ולדימירסקי   אנה
2018A-32:   אברמוב   מישל
2018A-33:   אברמוב   מישל
20119811, 20119241, 20119641, 20119671
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2018A-10:   שטראוס יוסף
2018A-20:   גלזנר   יאיר יעקב
2018A-30:   גולקו   דניס
2018A-40:   סולומון   יער
2018A-11:   חלאוי   חזי
2018A-12:   כהן   שיר
2018A-13:    
2018A-21:   פרל   עידן
2018A-22:   כהן   שיר
2018A-23:    
2018A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-32:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-33:   פרל   עידן
2018A-41:   חלאוי   חזי
2018A-42:   טל   יואב
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2018A-10:   ברנדנבורסקי מיכאל
2018A-20:   ויניקוב   ויקטור
2018A-30:   הירשברג   אילן
2018A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2018A-11:   חסנוב   אולג
2018A-12:   חסנוב   אולג
2018A-13:   אברמוב   מישל
2018A-21:   ויבורסקי   שי
2018A-22:   רפופורט   מרינה
2018A-23:   ולדימירסקי   אנה
2018A-31:   אברמוב   מישל
2018A-32:   חסנוב   אולג
2018A-33:   ולדימירסקי   אנה
2018A-41:   רפופורט   מרינה
2018A-42:   ולדימירסקי   אנה
2018A-43:   חסנוב   אולג
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2017B-10:   גולקו דניס
2017B-20:   מרקייביץ   דניאל וולף
2017B-30:   אופנהיים   יזהר
2017B-40:   סולומון   יער
2017B-11:   חסנוב   אולג
2017B-12:   חסנוב   אולג
2017B-13:   פורת   מרדכי
2017B-21:   רפופורט   מרינה
2017B-22:   ולדימירסקי   אנה
2017B-31:   רפופורט   מרינה
2017B-32:   אברמוב   מישל
2017B-33:   רפופורט   מרינה
2017B-42:   פורת   מרדכי
2017B-43:   ולדימירסקי   אנה
2017C-10:   גולקו   דניס
2017C-11:   ולדימירסקי   אנה
2017C-12:   ולדימירסקי   אנה
2017C-13:    
20119671, 20119641, 20119811
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2018A-10:   ידין אריאל
2018A-20:   ידין   אריאל
2018A-30:   גולקו   דניס
2018A-40:   קיטרוסר   דניאל
2018A-11:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-12:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-13:   פרל   עידן
2018A-14:    
2018A-21:   חסנוב   אולג
2018A-22:   חסנוב   אולג
2018A-23:    
2018A-31:   ויבורסקי   שי
2018A-32:   ויבורסקי   שי
2018A-33:   חסנוב   אולג
2018A-34:    
2018A-41:   פרל   עידן
2018A-42:   פרל   עידן
2018A-43:    
20112371, 20119541, 20119681
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב Introduction to Computer Science 5 4-2-0 2018A-10:   קודיש מיכאל
2018A-20:   קיסר   חן
2018A-30:   שמש   מיכל
2018A-40:   שמש   מיכל
2018A-50:   קיסר   חן
2018A-60:   קודיש   מיכאל
2018A-70:    
2018A-80:   שני   גיא
2018A-11:   בן-דוד   נועה
2018A-12:   שאער   אמיתי
2018A-13:   איל   מתן
2018A-21:   מטר   שקד
2018A-22:   ספורטה   צחי
2018A-23:   בראונשטיין   דן
2018A-31:   שאער   אמיתי
2018A-32:   בראונשטיין   דן
2018A-33:   ספורטה   צחי
2018A-41:   סבטליצקי   דינה
2018A-42:   פרנק   מיכאל חי
2018A-43:   פרנק   מיכאל חי
2018A-51:   מירון   רותם
2018A-52:   רובין   עמיר
2018A-53:   מטר   שקד
2018A-61:   שקטוב   אלכסנדר
2018A-62:   שקטוב   אלכסנדר
2018A-63:   לוטן   ליאור
2018A-71:    
2018A-72:    
2018A-73:    
2018A-81:    
2018B-10:    
2018B-90:    
2018B-11:   בראונשטיין   דן
2018B-12:   בראונשטיין   דן
2018B-13:    
2018B-99:    
202-1-1031 מבני נתונים Data Structures 5 4-2-0 2018A-90:   בן דניאל סבסטיאן
2018A-99:   סדצקי   מרינה
2018B-10:    
2018B-20:    
2018B-30:    
2018B-40:    
2018B-50:    
2018B-60:    
2018B-90:    
2018B-11:    
2018B-12:    
2018B-13:    
2018B-21:    
2018B-22:    
2018B-23:   פילצר   עומרית
2018B-31:   פילצר   עומרית
2018B-32:   סידי   תומר
2018B-33:    
2018B-41:    
2018B-42:    
2018B-43:   סידי   תומר
2018B-51:    
2018B-52:    
2018B-53:    
2018B-61:    
2018B-99:    
20211011
202-1-1061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה Discrete Structures and Combinatorics 5 4-2-0 2018B-10:    
2018B-20:    
2018B-30:    
2018B-40:    
2018B-50:    
2018B-60:    
2018B-11:    
2018B-12:   פטר   נתי
2018B-13:    
2018B-21:    
2018B-22:    
2018B-23:    
2018B-31:   פילצר   ארנולד
2018B-32:   פילצר   ארנולד
2018B-33:    
2018B-41:   פטר   נתי
2018B-42:    
2018B-43:    
2018B-51:    
2018B-52:    
2018B-61:    
2011201, 20119641, 20119241
202-1-3011 מבוא לאנליזה נומרית Introduction to Numerical Analysis 4.5 4-1-0 2018A-10:   ברש דני
2018A-20:   ברש   דני
2018A-30:   פרייפלד   אורן
2018A-40:   ספיר   לובה
2018A-90:   לוסטיג   קורנל
2018A-11:   עבד אל חלים   עלאא
2018A-12:   עבד אל חלים   עלאא
2018A-13:   עבד אל חלים   עלאא
2018A-21:   שנפ   שחר
2018A-22:   גרוסינגר   תמיר
2018A-23:   סבירסקי   יונתן
2018A-31:   גרוסינגר   תמיר
2018A-32:   שנפ   שחר
2018A-33:   שנפ   שחר
2018A-41:   עבד אל חלים   עלאא
2018A-42:   שנפ   שחר
2018A-43:   סבירסקי   יונתן
2018A-99:   לוסטיג   קורנל
2018B-90:    
2018B-99:    
20211011, 201121, 20112371, 20119541, 20119631, 20119821, 20219031, 20117011, 20119241, 20119531
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2018A-10:   פיינגולד מריו
2018A-20:    
2018A-11:   צוק   עומר
2018A-12:   צוק   עומר
2018A-13:    
2018A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2018A-10:   מידן דגנית
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2018A-10:   ציטרין עדי
2018A-11:   יגאל   תומר
2018A-12:   יגאל   תומר
2018A-13:    
בימי א 18-20 מתקיים שיעור הכנה עם פרופ מיכאל גדלין.
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-20:   פיינגולד   מריו
2018B-30:   פיינגולד   מריו
2018B-40:   רחמילוב   דוד
2018B-50:    
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2018A-10:   מאיר יגאל
2018A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119631, 20119681
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   קריצבסקי אולג
2018A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2018B-10:   קריצבסקי אולג
2018B-11:   בנימין   אלעד
20312161
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2018A-10:   דודסון אהרן
2018A-11:    
20312371, 20119821, 20119841, 20119541, 20119631, 20119681
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2018B-10:   גרוספלד איתן
2018B-20:   שופן   אלעד
2018B-11:   כהן   שניר
2018B-21:    
20311281, 20119821, 20311141, 20119631 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
2018B-11:   זגדון   יואב
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2018A-10:   ביטון יעקב
2018B-10:   ביטון   יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2018A-10:   יונג גז'גוז'
2018A-20:   יונג   גז'גוז'
2018B-10:   יונג   גז'גוז'
2018B-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311523
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2018A-10:   יונג גז'גוז'
2018A-20:   יונג   גז'גוז'
2018B-10:   יונג   גז'גוז'
2018B-20:   יונג   גז'גוז'
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2018A-10:   ביטון יעקב
2018B-10:   ביטון   יעקב
20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2018A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין
2018B-10:   מנסן   ישי
20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2018A-10:   כהן דורון
2018A-11:    
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2018A-10:   בן-אברהם ש"י
2018A-20:   בן-אברהם   ש"י
20312381, 20313141
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2018A-10:    
361-1-3131 מערכות ספרתיות Digital Systems 3.5 3-1-0 2018A-10:   שלום אילן
2018A-20:   שלום   אילן
2018A-30:   שלום   אילן
2018A-90:   שלום   אילן
2018A-11:   דיין   עירא
2018A-12:   דיין   עירא
2018A-13:   דיין   עירא
2018A-21:   דיין   עירא
2018A-22:   אפרים   עמית
2018A-23:   אפרים   עמית
2018A-31:   חמו   בר ברוך רזיאל
2018A-32:   חמו   בר ברוך רזיאל
2018A-33:   חמו   בר ברוך רזיאל
2018A-99:   אפרים   עמית
361-1-3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב Introduction to computers to Computer science 3.5 3-1-0 2017B-10:   שמואלי רון
2017B-20:   שמואלי   רון
2017B-30:   שלום   אילן
2017B-11:   אלישקו   אוהד
2017B-12:   אלישקו   אוהד
2017B-13:   גטניו   עידו בנימין
2017B-21:   אלישקו   אוהד
2017B-22:    
2017B-23:   אלישקו   אוהד
2017B-31:   גטניו   עידו בנימין
2017B-32:   גטניו   עידו בנימין
2017B-33:   אלישקו   אוהד
36113131
points points 122.5
total points total points 122.5