קינמטיקה

נהר זורם צפונה במהירות של [ v = 1.5[m/sec. סירה שטה במהירות  [v = 4[m/sec בניצב לנהר (מזרחה).
א. מהי מהירות הסירה יחסית לארץ ? (שימו לב: יש להציג את המהירות כווקטור)
ב. רוחב הנהר הוא 1000 [m]. כמה זמן דרוש לסירה לחצות אותו ?
ג. מה יהיה מרחק הסירה, כאשר תגיע לגדה המזרחית, מנקודת היציאה ?
ד. לאחר הגיעו לגדה המזרחית מיהר רב החובל (ר', שם בדוי) לחזור הביתה לארוחת הצהריים. לשם כך עליו לחצות את הנהר בדרך הקצרה ביותר. לאיזו זווית עליו להפנות את חרטום הסירה כדי להספיק לאכול ארוחה חמה ?