קינמטיקה

תותח מופנה בזווית של 37­o מעל האופק ומהירות הלוע שלו [ v0 = 750 [m/sec.
א. מהו הטווח של התותח ?
ב. מהו זמן המעוף של הפגז ?
ג. מה תהיה מהירותו של הפגז בעת הפגיעה בקרקע ?
ד. מהו הטווח המרבי של התותח ובאיזו זווית הוא מושג ?