תנועה במימד אחד


אופנוע ומכונית מתחילים את תנועתם ב t=0
נתון מיקום האופנוע ע"י המשוואה:        R
נתון מיקום המכונית ע"י המשוואה:        R
א)מהם המיקומים והמהירויות ההתחלתיות של האופנוע והמכונית?
ב)באיזה זמן משנה הופנוע את כיוון ההתקדמות ?
ג)מהוא המרחק בין המכונית לאופנוע כפונקציה של הזמן?
ד)מתי הם נפגשים?
ה)צירו גרפית את  R ופתרו בעזרתם את סעיפים ג ו ד