מהירות ריגעית וממוצעת

מכונית נוסעת לאורך ציר x נתונה משוואת המיקום כפונקציה של הזמן:          R

חשבו את המהירות הממוצעת בפרקי הזמן הבאים:
א) בין 0 לדקה 
ב) בין 0 ל30שניות
ג) בין 0 לשניה 
ד) בין 0 ל0.1 שניה

ה) מה המהירות הריגעית בזמן t = 0 ?
ו) מתי במהלך הדקה הראשונה המהירות הרגעית שווה למהירות הממוצעת (בדקה הראשונה)?