כדור נזרק לשמיים


כדור נזרק כלפי מעלה, ונתפס ע"י הזורק לאחר R. מצא/י:

א. את המהירות ההתחלתית של אשר נזרק הכדור.
ב. הגובה המקסימלי אליו הגיע הכדור.