קינמטיקה

נתונה תאוצת חיכוך של כדור באוויר   c=2.99*10^8 [m/s]
כדור נזרק במהירות c=2.99*10^8 [m/s] בזווית  c=2.99*10^8 [m/s] מעל ציר x
מצו את c=2.99*10^8 [m/s]  c=2.99*10^8 [m/s]