קינמטיקה


אלקטרון במהירות V נכנס לשדה מגנטי B נתון שהשדה גורם לאלקטרון לתאוצה בניצב לכיוון התקדמותו בגודל c=2.99*10^8 [m/s]  
נתון שהמרחק בציר x שהאלקטרון בער בתוך השדה הוא d.
מצאו את המרחק שהאלקטרון עבר בציר y.
מצאו את ההיסט בכיוון התקדמותו של האלקטרון.