קינמטיקה

בכניסה לבאר שבע, ברחוב רגר, שני רמזורים ברצף. המרחק ביניהם הוא 500 מטרים.
מכונית נוסעת במהירות קבועה וחוצה את הרמזור הראשון ברגע שבו הוא מתחלף לירוק.
זמן המופע של כל אחד מהרמזורים הוא 30 שניות. (נניח שלרמזור רק שני מצבים- אדום וירוק, נתעלם מהצהוב שביניהם.)
הרמזור השני הופך ירוק  6 שניות אחרי שהראשון הפך ירוק.
מצאו את תחום המהירויות הקבועות בקמ"ש (בתחום הפחות או יותר סביר שבין 40 ל70 קמ"ש) שעל המכונית לנסוע כדי לתפוס "גל ירוק", כלומר, לעבור את שני הרמזורים ברצף.
(נניח בשאלה זו שהמכונית נמצאת לבד על הכביש, ויכולה לנסוע במהירות קבועה)