קינמטיקה

שחקן כדורסל מחזיק בידו כדורסל וזורק אותו לסל ממרחק של . גובה הסל הוא  מעל ידי השחקן וזווית הזריקה היא .
א. מהי מהירות הזרקה לסל?
ב. מהי מהירות הכניסה לסל? (גודל וזווית)