קינמטיקה 

מיקום של חלקיק נתון ע" י וקטור המקום: \vec r(t)=t^2\hat x -3t\hat y+(2+3t-4.9t^2)\hat z
א. מצא/י את מהירות החלקיק כתלות בזמן. מהי המהירות ההתחלתית ?
ב. מצא/י את תאוצת החלקיק כתלות בזמן.
ג. מה ערכם של |\vec \nu| ו |\vec a| בזמן t=0?