קינמטיקה 

אבן נופלת מגובה 100  מטרים (מתחילה ממנוחה).
א. מה תהיה מהירותה ומרחקה מהקרקע אחרי שניה ?
ב. מהו זמן הנפילה הכולל ?
ג. מה תהיה מהירותה ברגע הפגיעה בקרקע ?
ברגע עזיבת האבן זורקים כלפי מעלה סלע, במהירות התחלתית של 3 מ\ש.
ד. מהו הגובה המכסימלי אליו יגיע הסלע ?
ה. מי יגיע לקרקע קודם האבן או הסלע ?