5.       צנחן שמסתו m פותח מצנח כאשר הוא מגיע למהירות v0. התנגדות האוויר היא

      א.  מהי המהירות המרבית של הצנחן (משיקולי כוחות)

      ב.  מהי משוואת התנועה של הצנחן?

      ג.  קבלו ביטוי למהירות הצנחן כפונקציה של הזמן.

           ד.  מצאו, בעזרת הסעיף הקודם, את המהירות המרבית של הצנחן.

           ה.  קבלו ביטוי מקורב למהירות הצנחן בתחילת תנועתו עבור זמנים קצרים.