כדור נזרק במהירות v0 = 5 m/sec כלפי מעלה. על הכדור פועל כוח חיכוך התלוי במהירות, f = -kv.  

      נתון כי מסת הכדור 2 kg ו-  k = 20 kg/sec.

     א. מהם שיא הגובה וזמן העליה?

     ב. מהי מהירות הפגיעה של הכדור בארץ?

     ג. בדוק/בדקי תשובותיך ביחס לפיתרון התרגיל ללא כוח חיכוך.