שקיעת צוללת

צוללת מתחילה לשקוע ממנוחה לפי משוואת התנועה
x(t) = \frac{\rho}{k}[t - \frac{m}{k}(1-e^{-\frac{k}{m}t})]
א) מצאו את מהירות הצוללת
ב) מצאו את מהירותה ההתחלתית
ג) הראו שמהירות הצוללת קבועה עבור זמן ארוך