חלקיק נע על מעגל

חלקיק נע על מעגל ברדיוס 3m. בזמן t=0 החלקיק חולף דרך נקודה (5,4) ביחס לראשית הצירים O.
 נתון כי מרכז המעגל נמצא ב-(5,7), המהירות הזוויתית היא מצא/י:



  1. וקטור מיקום של החלקיק בכל זמן.
  2. וקטור מהירות של החלקיק בכל זמן.
  3. וקטור תאוצה של החלקיק בכל זמן.
  4. המהירות הממוצעת בין  s ל s.
  5. תחום הזויות בו נע וקטור המקום.
  6. תחום הגדלים בו נמצא וקטור המקום.