גלגלות

נתונה המערכת המתוארת באיור הבא: m_1=10 kg ,\alpha=37^\circ וכמו"כ נתון כי הגלגלות והחוטים חסרי מסה וחיכוך.
א) מצא/י את a^b \frac{\partial p}{\partial x} כך שהמערכת תישאר במנוחה
ב) אם נתון כי  a^b \frac{\partial p}{\partial x}, מה ,תהיינה תאוצות הגופים