תנועה בתאוצה קבועה במימד אחד

בזמן יוצא אלעד מבאר שבע ונוסע במהירות קבועה . בזמן כלשהוא נוסע יואב לאותו כיוון ונע בתאוצה קבועה של . נתון כי בזמן  יואב נמצא במרחק של מבאר שבע ונע במהירות של .
א. מהו מרחקו של אלעד מבאר שבע כפונקציה של הזמן? בטא/י תשובתך באמצעות נתוני השאלה. 
ב. מה היתה מהירותו של יואב בזמן

ג. מה היה מרחקו של יואב מבאר שבע בזמן ? 
ד. מהו מרחקו של יואב מבאר שבע כפונקציה של הזמן? בטא/י תשובתך באמצעות נתוני השאלה.
ה. מה צריך להיות גודלה של המהירות  על מנת שיואב יחלוף על פני אלעד בזמן
ו. שרטט/י איכותית באותו הגרף את מרחקם של אלעד ושל יואב מבאר שבע כפונקציה של הזמן.