זריקה אנכית

אבן נזרקת מהקרקע אנכית כלפי מעלה במהירות . אדם עולה בכדור פורח במהירות קבועה . נתון .
כעבור כמה זמן מרגע הזריקה משנה האבן את כיוון תנועתה
א. מנקודת ראותו של צופה על הקרקע?
ב. מנקודת ראותו של האדם בכדור הפורח?