תרגיל


מהירות של גוף נתונה ע"י   
א.מהם היחידות של ?
ב. מהו וקטור המקום של הגוף אם בזמן t=0 הוא היה בראשית?