תנועה במימד 1

כדור נזרק אנכית במהירות  n=100\frac{1}{m},A=10{cm}^2,I_0=10A,I(t)=I_0sin(\omega t)כלפיה מעלה מגג של בנין בגובה n=100\frac{1}{m},A=10{cm}^2,I_0=10A,I(t)=I_0sin(\omega t). לאחר 2 שניות מפילים מהגג כדור נוסף כך ששני הכדורים מגיעים בו זמנית לקרקע.
חשבו את גובה הבניין.