זריקת גוף

בלוק נזרק מבניין בגובה h, במהירות התחלתית V0, ובזווית θ יחסית לאופק.
הראה/י כי המהירות הסופית של הבלוק לא תלויה בזווית הזריקה.