תאוצה תלוית מהירות

v\prop 1/t
a=\dot{v}\prop -1/t^2\prop -v^2

\frac{dv}{dt}=-\frac{k}{m}v^2

\int_{v_0}^{v(t)}\frac{dv}{v^2}=\int_{t_0}^{t}\left(-\frac{k}{m}\right)dt

\frac{1}{v}-\frac{1}{v_0}=\frac{k\left(t-t_0\right)}{m}


s=\int{vdt}=\frac{m}{k}\ln{\left(1+\frac{kv_0\left(t-t_0\right)}{m}\right)}