תאוצה תלוית מהירות

סירה הנעה במהירות v_0 מורידה מפרש ברגע t_0. מדידות הראו שמהירות הסירה אחר כך פרופורציונית ל- 1/t.
א) מצאו את תלות התאוצה במהירות.
ב) מצאו ביטוי מדויק למהירות לאחר הורדת המפרש.
ג) מצאו את הדרך כפונקציה של הזמן.