תנועה

גוף יוצא מנקודה כלשהיא ומהירותו מתוארת בגרף

א. תאר את התנועה ב-15 שניות הראשונות
ב. רשום משוואת מהירות
ג. מהי הדרך שעובר הגוף ב 6 שניות הראשונות
ד. מהי משוואת המרחק
ה. מתי החלקיק יחזור לראשית