תנועה

חלקיק נע לאורך ציר z פונקצית המיקום שלו נתונה ע"י: Z(t) = 16te^ {-t}[m]
מהו מרחקו של החלקיקי מהראשית כאשר הוא נעצר? באיזה זמן זה קורה?