תנועה

נתון גרף המתאר תנועה של גוף על ציר x. מצא את הפונקצית המיקום (x כתלות בזמן) ותאר בגרף את המהירות ואת התאוצה כפונקציה של הזמן.