מימדי הגרביטציה 

חוק הגרביטציה של ניוטון, נתון ע"י הנוסחא הבאה:

R

כאשר R הוא הכוח הגביטציוני, R הן מסות ו R הינו אורך. כוח ביחידות של SI, הוא : R. מהן היחדות של קבוע הפורפורציה R?