חוק הגרביטציה של ניוטון נתון ע"י
  F=\frac{Gm_1m_2}{r^2}
כאשר F הוא כח ביחידות SI של , m1,m2 הן מסות ו-r הוא המרחק בינהן.
מה היחידות של קבוע הגרביטציה G ביחידות SI?