:נתון קונוס קטום בשרטוט הבא

משיקולי מימד בלבד (ללא חישוב מפורש) התאם בין הגודל הגיאומטרי לנוסחא המתאימה
א. סכום היקפי הפיאות (העליונה והתחתונה).
ב. הנפח של הקונוס הקטום.
ג. שטח המעטפת ללא הפיאה העליונה והתחתונה.

1.\pi(r_1+r_2)(h^2+(r_1-r_2)^2)^0.5
2. 2\pi(r_1+r_2)
3. \pi h(r_1^2+r_1r_2+r_2^2)