בשאלה זו עליכם לפתור בעיה פיסיקלית פשוטה בעזרת שיקולי יחידות בלבד. תפוח נופל מגובה של 2 מטרים ופוגע בקרקע לאחר  שניות.נניח : כאשר :

         i.            t- משך זמן נפילה (sec)

       ii.            C – קבוע חסר יחידות

      iii.            m - מסת התפוח (kg)

     iv.            h – גובה הנפילה (m)

       v.            g – תאוצת הנפילה (m/sec2)

א.      זהו את המעריכים בביטוי עבור זמן הנפילה בעזרת שיקולי יחידות.

ב.      מאיזה גובה יש להפיל את התפוח על מנת שזמן הנפילה יוכפל?