מעבר יחידות

דנה נוסעת כל יום לעבודה וחזרה מרחק של 52 ק"מ.

נתון כי מחיר הדלק הוא 6.1 ש"ח לליטר, תצרוכת הדלק של הרכב שלה הוא 13 ק"מ לליטר
ועלות התיקונים הממוצעת לרכב הוא 1200 ש"ח לעשרת אלפים ק"מ.
כמו כן ידוע שבחודש ישנם בממוצע כ22 ימי עבודה.

מצאו את העלות החודשית של הנסיעה לעבודה