פונקציות

הפונקציה המתארת את אחוז האלכוהול בדם (של חוגגבמסיבת בר מצווה) כתלות בזמן, בטווח 0-5 שעות היא  A(t)=-t^2+5t (ראה/י ציור):א.כעבורכמה זמן מתחילת המסיבה אחוז האלכוהול הוא מקסימלי?
ב.מהו אחוז האלכוהול הממוצע של החוגג?
ג.מהו גילושל חתן הבר-מצווה?
ג.בדוק/בדקי תשובתך ע" י חישוב הזוויות בצורה גיאומטרית.
ד.מה צריכה להיות הזווית של  \vec b ביחס לציר x כדי לקיים  \vec a \cdot \vec b=0