נגזרת של וקטור.

מצא/י את הנגזרת של הוקטורים הבאים:
א. .R
ב.  R