חיבור וקטורים

נתונים שלושה וקטורים:
 R,
 R
R
מצא/י את וקטור R, בעזרת שיטת הרכיבים. מצא/י גם את הרכיבים הקוטביים שלו R.