וקטורים

נתונים שני ווקטורים \vec a,\vec b שגודלם זהה ושווה ל- 12.7 יחידות. כיוונם מתואר בציור (מכלשאר הבחינות הציור הוא סכמטי). נסמן את סכומם הווקטורי ב- \vec r . מהם :
א.רכיב x ורכיב y של  \vec r ?
ב.הגודל של  \vec r.
ג.הזווית שיוצר  \vec r עם ציר x ?