נתונות משוואות התנועה  של גוף:  .

א.      הראו שמסלול התנועה של הגוף הוא מעגל ברדיוס A .

ב.      מצאו את הביטוי למהירות התנועה, והוכיחו ש: .

ג.       מצאו את תאוצת התנועה והראו שכיוונה כלפי מרכז המעגל וגודלה הוא .(כאשר r הוא הגודל של הוקטור .)