ווקטורים

נתון:
\mathbf{A} = (A_x,A_y,A_x),\mathbf{B} = (-\frac{1}{2}A_x+\frac{\sqrt 3}{2}A_y)\mathbf{i}+(-\frac{\sqrt 3}{2}A_x-\frac{1}{2}A_y)\mathbf{j}:

א)מצא תנאי לכך ש - |A|=|B|

ב)על סמך א הראה  ש - |A+B|=|B|

ג) מהי הזווית בין הווקטורים?