מעבר קורדינטות

נתון ווקטור: (3,4,-5) רשמו אותו בהצגה כדורית.