התמרת פורייה - זהויות

א. הראה כי התמרת פורייה היא ליניארית
ב. מצא התמרת פורייה של נגזרת