שני מטענים חשמליים  נמצאים בשדה מגנטי אחיד . נתון כי מהירויות המטענים הן בהתאמה.

מצאו את הכוח  הפועל על כל אחד מהמטענים כתוצאה מהשדה המגנטי  בו נעים  עבור הנתונים הבאים:

 (כוח זה נתון על ידי  ונקרא כוח לורנץ)