משפט סינוסים וקוסינוסים

במכפלה הוקטורית : נתון כי:מה הוא B (מספרית) כאשר ?