משוואה דיפרנציאלית

פתור/י את המשוואה הדפרנציאלית הבאה:

כאשר R,L,C הם קבועים.